Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Transilvania Brașov

Facultatea de Medicină
Specializarea Medicină Generală

Recuperare, Medicină fizică și balneologie


Cursul 1 - ATAȘAT
Recuperarea medicală: interdisciplinaritate complexa, diagnostic funcțional, definirea
echipei de recuperare, multidisciplinaritate, metode de recuperare
Lucrare practică 1
Structura unei secții de recuperare medicală, metodologie de recuperare, proceduri de
recuperare (electroterapie, masaj, kinetoterapie, terapie ocupațională/ ergoterapie,
logopedie)
Temă individuală
La alegere una din temele de mai jos:
1. Prezentați Structura unei secții de recuperare medicală, metodologie de
recuperare, proceduri de recuperare
2. Rolul medicului de familie în urmărirea pacienților care au patologie care
necesită recuperare medicală.

Tema Descriere Structură Nr. max. Termen limită


pentru de pagini
acasă
T1 Temă Abstract- obligatoriu în limba 3 1.04.2020
individuală română pe platforma
60% teoretică Conținut- poate fi și în limba online
și 40% engleză (mai ales pentru
practică, studenții străini)

Tema pentru acasă constă în realizarea unui proiect scris conform cerințelor de mai jos:
- cerințe de redactare: titlu: UT Sans 14, bold, centrat; sub-titluri: UT Sans 12, bold,
centrat; text: UT Sans 12, spațiere între rânduri 1,5, aranjare text de la stânga la dreapta;
margini: 2 cm; tabele & figuri: numerotate (1, 2, 3…), deasupra va fi scrisă denumirea, iar
dedesubt, sursa de proveniență (exemplu: Nicolau, 2010:23)
Structură: Abstract
Conținut: Introducere, Studiul literaturii de specialitate (prezentarea temei conform
cercetărilor științifice în domeniu), Cercetare/Studiu de caz (pe tema aleasă), Concluzie +
Referințe
Referințe: minim 10 titluri recente, adică publicate după 2015: 2 cărți și 8 articole
științifice găsite in baze de date internaționale: Elsevier, Springer, Web of Science, Google
Academic etc.
Atenție: site-urile care prezintă sfaturi, recomandări, păreri personale etc. nu reprezintă
cercetare științifică și vor fi strict evitate. In text, referințele vor fi menționate astfel:
numele autorului (anul publicării:numărul paginii) afirmă faptul că… - exemplu:
Nicolau (2010:23)
Orice formă de plagiat va fi sancționată conform Regulamentului privind
activitatea profesională a studenților.