Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Transilvania Brașov

Facultatea de Medicină
Specializarea Medicină Generală

Recuperare, Medicină fizică și balneologie


Cursul 4 - ATAȘAT
Recuperarea post AVC III (stadii, principii terapeutice de recuperare)
Lucrare practică 4
Recuperarea post AVC III Prezentare de caz al unui pacient cu AVC (3)
Temă individuală
Probleme de recuperare neurologică a pacientului după AVC: limite ale
recuperării, probleme sociale, probleme de reintegrare profesională. Handicapul
și consecințele sale.
Tema Descriere Structură Nr. max. Termen limită
pentru de pagini
acasă
T3 Temă Abstract- obligatoriu în limba 4 14.04.2020
individuală română pe platforma
60% teoretică Conținut- poate fi și în limba online
și 40% engleză (mai ales pentru
practică, studenții străini)

Tema pentru acasă constă în realizarea unui proiect scris conform cerințelor de mai jos:
- cerințe de redactare: titlu: UT Sans 14, bold, centrat; sub-titluri: UT Sans 12, bold,
centrat; text: UT Sans 12, spațiere între rânduri 1,5, aranjare text de la stânga la dreapta;
margini: 2 cm; tabele & figuri: numerotate (1, 2, 3…), deasupra va fi scrisă denumirea, iar
dedesubt, sursa de proveniență (exemplu: Nicolau, 2010:23)
Structură: Abstract
Conținut: Introducere, Studiul literaturii de specialitate (prezentarea temei conform
cercetărilor științifice în domeniu), Cercetare/Studiu de caz (pe tema aleasă), Concluzie +
Referințe
Referințe: minim 10 titluri recente, adică publicate după 2015: 2 cărți și 8 articole
științifice găsite in baze de date internaționale: Elsevier, Springer, Web of Science, Google
Academic etc.
Atenție: site-urile care prezintă sfaturi, recomandări, păreri personale etc. nu reprezintă
cercetare științifică și vor fi strict evitate. In text, referințele vor fi menționate astfel:
numele autorului (anul publicării:numărul paginii) afirmă faptul că… - exemplu:
Nicolau (2010:23)
Orice formă de plagiat va fi sancționată conform Regulamentului privind
activitatea profesională a studenților.

S-ar putea să vă placă și