Sunteți pe pagina 1din 2

SCRIEŢI ÎN SPAŢIILE PUNCTATE DENUMIRILE ŢĂRILOR REPREZENTATE PE HĂRŢILE DE MAI JOS

A........................................................ B........................................................

Cu ajutorul textului si a harţilor din manualul de geografie rezolvaţi cerinţele de mai jos.
1. Coloraţi pe harta din mijloc ţările reprezentate prin literele A şi B.
2. Din ce regiune a Europei fac parte aceste două ţari? Daţi exemple şi de alte ţări din această parte a Europei.
3. Pentru ţările marcate cu litere A şi B enumeraţi:
- Capitala acestora;
- Cate un lanţ montan şi o câmpie din fiecare ţară în parte;
- Un râu mai important şi o mare comună la care au ieşire aceste două state;
- Vecinii celor două state;
- Două insule sau arhipelaguri ce aparţin de aceste două state.
4. Identificaţi şi scrieţi pe harta din mijloc Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic.
5. Marcaţi pe harţile celor două ţări capitala şi alte două oraşe importante.
6. Stabiliţi o caracteristică comună între cele două ţări şi România.
STABILIŢI TREI ASEMĂNĂRI ŞI TREI DEOSEBIRI ÎNTRE SPANIA ŞI ITALIA