Sunteți pe pagina 1din 5

DIDACTICA SPECIALITATII – CURS 2 -11 Mai

Modele de instruire folosite sau de predare

1. Modelul logocentric, explicativ - reproductiv sau explicativ – receptiv.


- Accentul cade pe predarea materiei, profesorul avand rol activ, iar elevul rol pasiv

Obiectivul fundamental il constituie transmiterea informatiei esentiale de catre profesor.


Elevului i se ofera un model prelucrat al realitatii. Pentru transmiterea cunostintelor sunt
folosite expuneri si explicatii deductive, uneori insotite de demonstratii.

AVANTAJE:

1) Se poate transmite un volum mare de cunostinte intr-un timp relativ redus, la un


numar foarte mare de elevi
2) Anumite notiuni nu pot fi transmise decat folosindu-se acest model de instruire.

DEZAVANTAJE:

1) Genereaza pasivismul elevilor solicitand prea putine resurse intelectuale si aplicative.


Acestea prescurteaza foarte mult procesul de invatare, cunostintele fiind retinute
numai la nivel amnezic.

2. Modelul empiriocentric
- Accentul cade pe activitatea de invatare a elevului.

Elevul este indemnat de profesor la cercetare, la cautari, la incercari si experimente


proprii, la redescoperirea lumii inconjuratoare cu care vine in contact direct prin efort
propriu. Presupune aplicarea metodelor euristice (de descoperire): observarea,
experimentul, invatarea prin descoperire, modelarea, algoritmizarea, etc.

AVANTAJE:

1) Elevul este activ, profesorul dirijandu-i minim activitatea


2) Modelul contribuie la dezvoltarea gandirii creatoare si a inteligentei elevilor.

DEZAVANTAJE:

1) Metoda de descoperiri inductive este mare consumatoare de timp si energie


intelectuala
2) Exista continuturi pentru transmiterea carora nu se pot folosi metodele euristice

1
3. Modelul tehnocentric

Promoveaza o invatare prin actiune impusa programata si ghidata cu exactitate de

profesor cu ajutorul tehnologiilor. Se poate folosi instruirea prin internet, I.A.C (instruirea
asistata pe calculator), invatamantul programat, invatamantul dirijat - cu ajutorul fiselor,
invatamantul algoritmizat, etc.

AVANTAJE:

Prin utilizarea lectiilor interactive la laboratoarele de informatica, se asigura


individualizarea invatarii in functie de necesitatea si capacitatile elevilor, fiecare elev avand
posibilitatea de a progresa in ritm propriu.

DEZAVANTAJE:

Contribuie la formarea de stereotipuri de predare si invatare, nu stimuleaza


dezvoltarea creativitatii, a spiritului de initiativa a elevilor, nu asigura realizarea, evaluarea
observarii psihomotorii prevazuta de programele scolare.

4. Modelul sociocentric

Este centrat pe activitatea de grup pe organizarea sociala a invatarii (in grupuri mici,
echipe de elevi, omogene sau eterogene) cu sarcini de lucru identice.

AVANTAJE:

1) Munca in echipa permite confruntarea initiativelor, cooperarea si dezvoltarea


unor relatii interpersonal socio-afective
2) Se stimuleaza colaborarea, intr-ajutorarea, spiritul de echipa, etc.

DEZAVANTAJE:

1) Diminuarea rolului individualitatii elevilor

5. Modelul psihocentric

Promoveaza activiatea centrata pe elev, acorda prioritate instruirii individualizate muncii


independente si stimularii motivatiei.

AVANTAJE:

Se asigura un progres sistematic si continuu, individualizat pe baza activitatii


independente a elevilor.

DEZAVANTAJE:

Mimimalizeaza rolul profesorului, acesta avand rol de ghid al instruirii.

2
De cele mai multe ori metodele se pot combina astfel:

- Modelul logo-psihocentric
- Modelul empirio-psihocentric
- Modelul empirio-sociocentric
- Modelul empirio-psiho-sociocentric

Metode didactice

Metoda didactica este considerata o cale de urmat pentru atingerea anumitor scopuri
si obiective specifice activitatii introductive educative. (pentru profesor – cum sa predea/
pentru elev – cum sa invete)

Clasificarea metodelor didactice dupa Ioan Cerghit

A) Metoda de comunicare
a) Metoda de comunicare orala
1. Metode expozitive: explicatia, demonstratia teoretica, prelegerea scolara,
expunerea oponenta
2. Metode interactive: interogative, conversative, dialogate, conversatia
euristica,discutiile sau dezbaterile, metoda asaltului de idei (brain-storming-ul
/furtuna de idei, creativitate) , metoda acvariului, etc.
b) Metoda de comunicare scrisa: lectura, munca cu cartea sau cu manualul,
invatarea dupa textul tiparit.
c) Metoda de comunicare oral-vizual: instruirea prin filme, prin televiziune, prin
video.
d) Metode de comunicare intelectuala (reflexia personala)
B) Metode de explorare organizata a realitatii
a) Metode de explorare directa a realitatii: observarea independenta si sistematica,
experimentul, cercetarea documentelor si relicvelor istorice.
b) Metode de explorare indirecta a realitatii: metode demonstrative si de modelare.
C) Metode bazate pe actiune - metode practice
a) Metode de actiune afectiva reala sau autentica
1. Metoda exercitiului
2. Metoda lucrarilor practice
3. Metoda studiului de caz
b) Metoda de actiune simulata sau fictiva
1. Metoda jocurilor

3
2. Metoda dramatizarii
3. Invatarea pe simuatoare
D) Metoda de rationalizare a continuturilor si a operatiilor de predare – invatare
a) Metode algoritmice de instruire
b) Metoda activitatii cu fisele
c) Instruirea programata
d) Instruirea asistata pe calculator

Metodele moderne de instruire sunt reprezentate de metodele activ participative si


metodele interactive. Metodele activ participative includ metode euristice - de descoperire
si metode bazate pe actiune practica.

DEFINITII:

1. Observarea este o metoda euristica activa si participativa des utilizata pentru


explorarea lumii inconjuratoare de catre elevi. Presupune stabilirea unei relatii
directe intre elevi si realitatea care face obiectul procesului de cunoastere.
2. Experimentul este metoda prin care elevii sunt pusi in situatia de a provoca
intentionat un proces sau fenomen, sau de a modifica conditiile normale de
desfasurare a acestora prin introducerea unor variabile in scopul studierii lor.
3. Explicatia este o metoda prin care se transmite un volum mare de cunostinte intr-un
timp scurt, este o forma de expunere orala in care predomina argumentarea
rationala a continuturilor informationale transmise.
4. Prelegerea consta in expunerea coerenta, neintrerupta, sistematica a unui continut
informational pe durata unei ore.
5. Demontratia este o metoda de explorare indirecta a realitatii cu ajutorul careia
profesorul prezinta diferite sisteme, procese si fenomene reale sau substitute ale
acestora cu scopul asigurarii unui suport perceptiv, suficient de sugestiv, pentru a
facilita asimilarea cunostintelor respective.
6. Conversatia consta intr-un dialog intre profesori si elevi realizat pe baza unei
succesiuni de intrebari si raspunsuri, formulata pe baza cunostintelor dobandite
anterior de catre elevi.
7. Metoda asaltului de idei este o metoda de dezbatere in grup care are ca obiectiv
producerea de idei noi sau gasirea celei mai bune solutii pentru o problema de
rezolvat prin participarea membrilor grupului.
8. Invatarea prin descoperire are ca punct de plecare o problema care va fi rezolvata
prin efort propriu de catre elevi in forma activitatii de cercetare. Elevii vor descoperii
noi cunostinte prin metode inductive de la particular la general.
9. Problematizarea consta in organizarea de catre profesor a unor situatii problema
care determina la elevi nedumerire, uimire, incertitudine, curiozitate, stimulandu-i sa
caute solutii. (situatii: un text, o intrebare sub forma de propozitie)

4
Atentie! Situatia problema nu trebuie confundata cu problema de la matematica, fizica,
chimie.

10. Metoda lucrarilor practice se refera la efectuarea de catre elevi a unor sarcini de
lucru precise, care conduc intotdeauna la un rezultat precis, exact, atat in cazul
aplicarii cunostintelor teoretice in practica, cat si atunci cand se urmareste formarea
unor deprinderi practice.
11. Metoda organizatorul graphic faciliteaza esentializarea unui material informativ, prin
schematizarea ideii sau ideilor.