Sunteți pe pagina 1din 20

Managementul proiectelor

Tehnici de planificare

Curs 6
Tehnici de planificare
• Proiectele (şi implicit situaţiile manageriale
determinate de punerea în practică a acestor
proiecte) presupun efectuarea unor activităţi
intercorelate, care pot fi modelate prin
intermediul unor reţele.
• Întrucât proiectele de acest gen durează
săptămâni, luni sau chiar ani, în desfăşurarea lor
pot interveni schimbări care au impact asupra
costurilor, tehnologiei sau resurselor proiectului.
• Analiza acestor sisteme îi permite managerului să
planifice, să controleze/urmarească şi să
reorganizeze resursele astfel încât obiectivele
propuse să se atingă în mod optim şi la timp
Tehnici de planificare
Cele mai cunoscute tehnici de planificare sunt:
• matricea cadrul logic
• tehnica diagramelor tip Gantt
• tehnica rețelelor de tip:
PERT (Program Evaluation and Review Technique),
Tehnică de Evaluare și Revizuire a Pogramului sau pe
scurt Metoda PERT
CPM (Critical Path Method), Metoda Drumului Critic
Matricea cadrul logic
• Matricea logica reprezintă un “ajutor în
gândire” si in acelasi timp un limbaj comun,
sintetic si usor de inteles, intre tine si
majoritatea finantatorilor seriosi.
Metoda Cadrului Logic sintetizează într-un
format standard:
• ce încearcă să realizeze proiectul,
• cum îşi propune să facă asta,
• ce elemente sunt necesare pentru ca
succesul proiectului să fie asigurat,
• metodele prin care se poate măsura evoluţia
proiectului,
• eventualele probleme care pot să apară,
Matricea cadrul logic
• Logica verticala – unul dintre instrumentele de
verificare a corectitudinii unui design de proiect.
Identifică intenţiile proiectului, clarifică relaţiile
cauzale de tip mijloc-scop din cadrul acestuia şi
specifică situatiile dincolo de controlul managerului de
proiect (ipotezele), care pot influenta indeplinirea
obiectivelor (coloanele 1 şi 4).

• Logica orizontala - defineşte modul în care vor fi


examinate obiectivele proiectului din descrierea
indicatorilor şi a mijloacelor prin care se va realiza
verificarea (coloanele 2 şi 3). Logica orizontala asigură
cadrul pentru monitorizarea şi evaluarea proiectului.
Diagrama Gantt
• Creata în 1910 și denumită după cel care a
folosit pentru prima data aceasta
procedura - Henry Gant
• Uşor accesibilă şi prezintă perioadele de
început și încheiere, precum și durata
activităților
• Reprezintă un instrument foarte important
de vizualizare, care subliniază secvenţa şi
durata tuturor sarcinilor într-un proiect.
Diagrama Gantt
Este o diagramă cu bare care arată relaţia dintre
activităţi de-a lungul timpului.
În cadrul diagramei, pe verticală sunt listate
activităţile componente ale proiectului, iar în
orizontală, prin bare (casete) sunt reprezentate
duratele acestora la scara timpului în ordinea de
desfăşurare impusă de relaţiile de precedenţă
Diagrama Gantt
Diagrama Gantt nu este un grafic de reţea pentru
ca nu arata interdependenţa, legăturile dintre
activităţi, ceea ce este esenţial pentru
întelegerea şi urmărirea proiectului (deoarece
multe activităţi se desfăşoară concomitent şi
deseori trebuie sa preceadă activităţi ulterioare).
Această interdependenţă poate fi observată în
diagramele PERT sau CPM.
Modificări în cererile de finanţare europeană.
Exemplu Diagrama Gantt
Diagrama PERT
• PERT a apărut la sfârșitul anilor 1950, în cadrul
forțelor navale ale SUA (Programul de lansare a
rachetelor Polaris)
• Termenul PERT (Program Evaluation and Review
Technique – Tehnică de Evaluare și Revizuire a
Pogramului) vine de la o tehnică folosită pentru a
calcula rezultatul cel mai probabil al unui proiect.
Folosirea termenului de PERT se datorează
primelor versiuni de MP care foloseau această
terminologie pentru a denumi diagramele de
dependenţe (denumite acum network chart).
Ce este o diagrama PERT
O diagramă PERT (sau Network Chart, Diagramă de
dependenţe, diagramă de predecesori) este un mod de
a crea şi prezenta un proiect afişând activităţile ca nişte
cutii, iar dependenţele dintre acestea cu săgeţi.
• reprezintă ilustrarea/modelarea grafică a unui proiect
prin intermediul relaţiilor logice şi cronologice dintre
activităţile şi evenimentele ce compun proiectul.
• Ea reprezintă un instrument de planificare şi control al
conducerii proiectului.
• Poate fi vazută ca o hartă pentru un anume program
sau proiect în care toate elementele majore au fost
complet identificate, împreună cu relaţiile dintre ele.
Un exemplu simplu de
diagrama PERT
Diagrama PERT
Există două tipuri de diagrame (rețele)
PERT:
• Orientate pe evenimente
• Orientate pe activități
PERT orientata pe
evenimente
• În acest tip de reprezentare (de altfel şi cel mai
comun), un eveniment este simbolizat printr-un
cerc, iar activitatea printr-o săgeată (un arc) ce
uneşte două evenimente (cercuri).
• În interiorul cercului se notează (în general prin
cifre) evenimentul respectiv, iar durata activităţii
se notează fie într-o paranteză, deasupra, lângă
numele ei, fie dedesubtul săgeţii.
• Lungimea săgeţii nu are legătură cu durata în
timp a activităţii.
• Ea este aleasă arbitrar, astfel încât să poată fi
trasată diagrama
PERT orientată pe activități
• În acest tip de reprezentare activităţile sunt
reprezentate prin dreptunghiuri, iar evenimentele prin
puncte situate la intersecţia liniilor ce unesc în mod
secvenţial activităţile(de la stânga la dreapta, în sens
cronologic)
• Întrucât activitatea este o noţiune mai uşor de înţeles
decât evenimentul, simbolistica orientată pe activităţi
este modul de reprezentare specific programelor
comerciale de Management al Proiectelor ce se găsesc
pe piaţa de software (principalele software-uri folosite
pe piaţa românească la ora actuală sunt Microsoft
Project şi Primavera)
• Evenimentele Start şi Finish pot lipsi din diagrama PERT
Exemple diagrame PERT
Concluzii
În concluzie, dintr-o diagramă PERT se
pot obţine următoarele informaţii:
• interdependenţele dintre activităţi;
• timpul de terminare a proiectului;
• urmările începerii cât mai târzii a
activităţilor;
• optimizările dintre resurse şi timp;
• evaluarea performanţelor.
Realizarea unei campanii de informare prin
broşuri

Faza I- diagrama PERT (faza


primara)
Redactare conţinut

3 6
4
4

Activitate Activitate
2 fictivă fictivă
3
2
5
Design broşură
1
2
1 3 1
3 7 8 9

Selectare voluntari

Instruire echipe
Împărţire broşuri Evaluare
• Faza II-diagrama PERT (faza
finala)
Tipărire broşuri

Redactare conţinut

4 3 6
6/ 0 / 6 9/ 0 / 9
4

2
2/ 0 / 2
3
2
5
5/ 1 / 6
1 Design broşură
0/ 0 / 0
2
3 1 7 3 8 1 9
2/ 6 / 8 9/ 0 / 9 12/ 0 / 12 13/ 0 / 13

Selectare voluntari

Instruire echipe
Împărţire broşuri Evaluare
Bugetare de proiect
• Buget pe activităţi
• Bugetare pe categorii de buget