Sunteți pe pagina 1din 2

CURRICULUM VITAE

DATE PERSONALE: nume și prenume, adresa, mijloace de comunicare, data


nașterii, starea civilă, naționalitatea, starea de sănătate (opțional);

EDUCAȚIE ȘI FORMARE: instituțiile de învățământ absolvite, perioada, data


absolvirii, începand cu ultima absolvită; diplome, certificate, rezultate, alte forme de
formare profesională (cursuri, burse, stagii);

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ: denumirea angajatorului: firmă, funcție; perioada,


postul urmărit, domeniul de activitate, activități, responsabilități; rezultate mai
deosebite;

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: limbi străine, abilități și competențe sociale, abilități


și competențe tehice, abilități si competențe de organizare, abilități și competențe
artistice;

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 1
Investeşte în oameni!
MATERIAL ÎNTOCMIT DE

ECP1,

DATCU RODICA MANUELA

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 2
Investeşte în oameni!