Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Proba scrisă la anatomie şi fiziologie umană şi genetică
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 54
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Scheletul membrelor superioare se articulează la trunchi prin centura ............, iar cel al
membrelor inferioare, prin centura …………. .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de efecte ale acţiunii unor hormoni, iar coloana A denumirea
acestor hormoni. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.

A B
1. somatotrop a) stimulează secreţia lactată
2. antidiuretic b) intensifică consumul de glucoză
3. prolactina c) controlează creşterea oaselor
d) stimulează reţinerea apei în organism

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Sunt baze azotate purinice:


a) adenină şi guanină
b) adenină şi timină
c) citozină şi guanină
d) timină şi citozină

2. Guşa endemică este:


a) un simptom al bolii Basedow-Graves
b) cauzată de hipersecreţia de tiroxină
c) însoţită de scăderea în greutate
d) determinată de lipsa iodului în alimentaţie

3. Contracţiile izotonice se caracterizează prin:


a) creşterea tensiunii musculare
b) absenţa lucrului mecanic şi a mişcării
c) menţinerea constantă a lungimii muşchiului
d) menţinerea constantă a tensiunii musculare

4. Transcripţia, etapă a funcţiei heterocatalitice constă în:


a) activarea ARN - ului de transfer prin reacţia lui cu ATP-ul
b) copierea informaţiei genetice din ADN în ARN mesager
c) sinteza lanţului polipeptidic din structura unei proteine
d) transportul aminoacizilor la locul sintezei proteice
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Cariotipul uman normal:
a) prezintă 6 grupe de cromozomi
b) include cromozomul X în grupa G
c) include cromozomul Y în grupa C
d) prezintă 7 grupe de cromozomi

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Ochiul emetrop percepe fără acomodare obiectele situate la o distanţă de 3m.

2. Inspiraţia este un proces activ, care necesită contracţia unor muşchi scheletici.

3. Glaucomul este o afecţiune caracterizată prin opacifierea cristalinului sau a capsulei sale.

4. Degradarea la nivelul intestinului gros a compuşilor proteici nedigeraţi se realizează prin


putrefacţie.

5. Cromozomii metacentrici prezintă două braţe egale.

6. Heterocromatina nu este accesibilă enzimelor transcripţiei.