Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Proba scrisă la anatomie şi fiziologie umană şi genetică
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 53
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Planul frontal împarte corpul într-o parte............ şi una ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de muşchi scheletici, iar coloana A segmente ale corpului
uman. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.

A B
1. membrul superior a) croitor
2. membrul inferior b) zigomatic
3. torace c) biceps brahial
d) pectoral

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Lobul posterior hipofizar depozitează:


a) FSH-ul
b) ADH-ul
c) STH-ul
d) TSH-ul

2. Prin fermentaţie în intestinul gros se degradează:


a) aminoacizii
b) glucidele
c) proteinele
d) lipidele

3. O persoană cu grupa B (III) poate dona sânge la:


a) A (II) şi B (III)
b) A (II) şi O (I)
c) AB (IV) şi A (II)
d) AB (IV) şi B (III)

4. Este un os pereche şi aparţine neurocraniului:


a) etmoidul
b) parietalul
c) sfenoidul
d) frontalul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Ecosistemele antropizate prezintă:
a) consum crescut de energie
b) lanţuri trofice complexe
c) biocenoze complexe
d) stabilitate crescută

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Bronhoconstricţia este produsă prin stimulare simpatică.

2. Cifoza este o deviaţie în plan sagital a coloanei vertebrale.

3. Celulele cu bastonaş conţin în porţiunea periferică un pigment fotosensibil numit fotopsină.

4. Hormonii tiroidieni asigură dezvoltarea normală a sistemului nervos.

5. Complementul cromozomial al genomului uman este alcătuit din două seturi haploide,
fiecare cuprinzând câte 23 de cromozomi.

6. Procesul prin care o celulă normală se transformă într-o celulă canceroasă se numeşte
carcinogeneză.