Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Proba scrisă la anatomie şi fiziologie umană şi genetică
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 58
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Planul transversal împarte corpul într-o parte ............ şi una ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de hormoni, iar coloana A efecte ale acestora. Scrieţi pe foaia
de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

A B
1. stimulează creşterea oaselor lungi a) tireotrop
2. determină hipoglicemie b) ocitocină
3. stimulează creşterea tiroidei c) insulină
d) somatotrop

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Prin transcripţie se realizează:


a) formarea moleculelor de ADN monocatenar
b) replicaţia după model semiconservativ
c) copierea informaţiei genetice în ARNm
d) sinteza unei proteine ribozomale

2. Mixedemul este:
a) un simptom al bolii Basedow-Graves
b) cauzată de hipersecreţia de tiroxină
c) însoţită de scăderea în greutate
d) cauzată de hiposecreţia tiroidiană

3. Bază azotată pirimidinică prezentă în ambele tipuri de acizi nucleici, este:


a) timina
b) guanina
c) citozina
d) uracil

4. Digestia chimică a proteinelor începe sub acţiunea enzimelor din compoziţia :


a) bilei
b) sucului pancreatic
c) sucului gastric
d) salivei
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. În atriul stâng al inimii se deschid:
a) artera aortă
b) vene cave
c) vene pulmonare
d) artera pulmonară

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Temporalele şi parietalele sunt oase pereche ale neurocraniului .

2. Tetanosul incomplet se obţine prin însumarea completă a secuselor.

3. Celulele cu bastonaş sunt responsabile pentru vederea scotopică.

4. Stimularea parasimpatică asupra irisului determină pupiloconstricţie.

5. În ecosistemele antropizate lanţurile trofice sunt mult modificate şi foarte complexe.

6. Cistitele reprezintă inflamaţii ale vezicii urinare, datorate microorganismelor.