Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Proba scrisă la anatomie şi fiziologie umană şi genetică
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 59
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Din punct de vedere ............, sistemul nervos se clasifică în somatic şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de disfuncţii endocrine, iar coloana A denumirea hormonilor
a căror secreţie este afectată. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei
A şi litera corespunzătoare din coloana B.

A B
1. somatotrop a) diabetul zaharat
2. insulina b) diabetul insipid
3. antidiuretic c) nanism hipofizar
d) nanism tiroidian

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Translaţia constă în sinteza de:


a) hibrizi ADN-ARN
b) ARN de transfer
c) ARN mesager
d) proteine structurale

2. Bază azotată purinică din structura ADN- ului este:


a) timina
b) citozina
c) adenina
d) uracilul

3. În inspiraţie:
a) aerul iese din plămâni
b) muşchii respiratori se relaxează
c) scade presiunea intrapulmonară
d) se micşorează volumul cutiei toracice

4. O persoană cu grupa sanguină A II prezintă în plasmă:


a) aglutinine β
b) aglutinogene β
c) aglutinine α
d) aglutinogene α
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Imunitatea pasivă poate fi indusă prin:
a) vaccinare cu agenţi patogeni cu virulenţă scăzută
b) vaccinare cu agenţi patogeni morţi
c) contactul cu agenţi patogeni vii
d) introducere de anticorpi specifici în organismul bolnav

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Bioetica reprezintă atitudinea comună a omenirii la posibilele repercursiuni ale


descoperirilor ştiinţei.

2. Prin pierderea transparenţei cristalinului se produce afecţiunea oculară numită glaucom.

3. Secvenţele informaţionale ale genelor sunt exonii.

4. Spermatozoizii reprezintă secreţia exocrină a testiculului .

5. Ecosistemele antropizate au o stabilitate crescută.

6. Complementul cromozomial uman normal are 44 de autozomi.