Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 1.3.

1 Proiectarea demersului
 
TEMA 1.3.1.

Avantaje ale proiectării demersului didactic pe baza unităților de învățare

Proiectarea demersului didactic pe baza unităţii de învăţare are cel puţin următoarele avantaje: -
profesorul are o imagine coerentă asupra programei şcolare pe care trebuie să o aplice pe
parcursul unui an şcolar;

-abordarea tematică;

- profesorul are o imagine cuprinzătoare asupra fiecărei unităţi de învăţare care valorifică
potenţialul lecţiei prin integrare în unitatea de învăţare (fiind depăşită fragmentarea determinată
de simpla succesiune a lecţiilor); se schimbă şi relaţia dintre lecţii (relaţia devine neliniară,
lecţiile sunt integrate în diferite secvenţe ale unităţii de învăţare);

- dispunerea timpului în funcție de complexitatea timp temei , profesorul are în mai mare măsură
posibilitatea unor abordări diferențiate, individualizării învățării în raport cu ritmul de învăţare pe
care îl au elevii;

- la nivelul elevilor, învăţarea dobândeşte un plus de coerenţă prin chiar modul în care este
proiectată învăţarea pe termen mediu şi lung;

- proiectul unităţii de învăţare devine un instrument util de lucru pentru profesor, prin depăşirea
unor cerinţe formale.