Sunteți pe pagina 1din 3

PLAGIATUL

Definiții (conform legii, nu DEX-ului):


coautor al unei publicaţii - orice persoană nominalizată în lista de autori a unei
publicaţii ştiinţifice
confecţionarea de rezultate sau date - raportarea de rezultate sau date fictive, care
nu sunt rezultatul real al unei activităţi de cercetare-dezvoltare;
falsificarea de rezultate sau date - raportarea selectivă sau respingerea datelor ori a
rezultatelor nedorite; manipularea reprezentărilor sau a ilustraţiilor; alterarea aparatului
experimental ori numeric pentru a obţine datele dorite fără a raporta alterările efectuate;
plagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format
electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori
metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori,
fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale;
autoplagiatul - expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format
electronic, a unor texte, expresii, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode
ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiaşi sau
aceloraşi autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale.

Forme de plagiat
Plagiatul de tip copy-paste sau clonă - preluarea și folosirea cuvânt cu cuvânt a
muncii unei alte persoane fără citare corectă, prin atribuirea sursei și utilizarea
ghilimelelor
Este cea mai întâlnită formă de plagiat, dar și cea mai ușor de identificat.
Plagiatul prin citare parțială - preluarea de conținut dintr-o singură sursă, asupra
căruia se fac intervenții minimale
Plagiatul prin parafrazare (plagiat camuflat) - cuvintele cheie sau unele porțiuni din
propoziție sau frază sunt înlocuite cu cuvinte sau expresii sinonimice, dar conținutul de
bază este păstrat, sursa originală nefiind menționată.
Plagiatul prin mixare (plagiatul muncit) - porțiuni de propoziție sau frază sunt
preluate din mai multe surse și sunt folosite în așa fel încât să se potrivească.
Autoplagiatul (plagiatul prin reciclare) - expunerea într-o operă scrisă sau o
comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, demonstraţii, date,
ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format
electronic, ale aceluiaşi sau aceloraşi autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face
trimitere la sursele originale.
Plagiatul hibrid - se combină surse citate corect cu propoziții, fraze sau paragrafe
copiate fără referire la sursa originală.
Plagiatul de tip agregat – lucrare construită doar din citări (corect atribuite), dar fărăr
contribuție proprie. Nu are nicio valoare științifică.
Plagiatul prin traducere - Traducerea unor texte dintr-o limbă străină și neatribuirea lor
în mod corect este considerată plagiat. Unii studenți consideră că pot masca faptul că
au copiat dintr-o sursă prin traducerea parțială sau totală a unor lucrări, însă acest tip
de lipsă de onestitate poate fi ușor de descoperit. Chiar dacă traducerea unui text este
una de calitate, lucrul acesta nu poate fi considerat muncă originală.

Plagiatul intenționat sau neintenționat se sancționează în egală măsură!!!

De ce se plagiază?
Emilia Șercan – Deontologie academică, identifică:

- Chris Park (2003) plasează pe primul loc în topul cauzelor care îi determină pe
studenți să plagieze o „reală lipsă de înțelegere a faptului că trebuie să acorde
credit muncii intelectuale a altor autori, dar și lipsa cunoașterii modalităților de
scriere academică, de citare, parafrazare și atribuire corectă a surselor pe care le
utilizează în lucrările lor.
- Intenția de a obține note mari se situează și ea printre cauzele principalele care
determină studenții să adopte comportamente neoneste (McCabe, 2001; Park,
2003), iar înțelegerea diferită a noțiunii de plagiat, din pricina diferențelor
culturale în cazul studenților proveniți din țări din afara spațiului anglo-saxon,
generează un nivel ridicat al încălcării normelor academice în Statele Unite ale
Americii (Park, 2003).
- Dorința de a salva timp sau o gestionare ineficientă a timpului dedicat studiului
este o altă motivație identificată de specialiști
- Atitudinea sfidătoare a unor studenți față de cerințele impuse de profesori și chiar
față de profesori se află printre alte explicații găsite de cercetători (Park, 2003).
- Accesul facil la cărți, literatură științifică, articole și alte materiale prin intermediul
internetului este o altă cauza importantă a plagiatului (McCabe, 2005; Park,
2003)

McCabe, D.L. 2001. ―Cheating: Why students do it and how we can help them stop‖,
în American Educator, 25, pp. 38–43.
Park, C. 2003. ―In Other (People‘s) Words: plagiarism by university students—
literature and lessons‖, în Assessment & Evaluation in Higher Education, 28 (5) , pp.
471 – 488

Temă: Plagiatul, o problemă reală sau un subiect la modă?

S-ar putea să vă placă și