Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI MANAGEMENT PUBLIC

Portofoliu de evaluare finală

Nume student: Niculescu Alexandra-Florina

București
2019