Sunteți pe pagina 1din 1

A.

Raspunderea politica
�n conformitate cu art.95 alin.(1) din Constitutie, �n cazul
sav�rsirii unor fapte grave prin care �ncalca prevederile
Constitutiei, Presedintele Rom�niei poate fi suspendat din functie
de Camera Deputatilor si de Senat, �n sedinta comuna, cu votul
majoritatii deputatilor si senatorilor, dupa consultarea Curtii
Constitutionale.
Propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Rom�niei
poate fi initiata de cel putin o treime din numarul deputatilor si
senatorilor si se depune concomitent la birourile permanente ale
Camerelor Parlamentului. Birourile permanente, sub semnatura
presedintilor, comunica ne�nt�rziat aceasta propunere Presedintelui
Rom�niei, preciz�nd data si locul de desfasurare a sedintei comune
a celor doua Camere.
Propunerea de suspendare se trimite Curtii Constitutionale,
preciz�ndu-se si termenul p�na la care aceasta trebuie sa se
pronunte. Avizul Cur?ii Constitu?ionale are caracter consultativ. �n
termen de 24 de ore de la primirea avizului, Camerele
Parlamentului se �ntrunesc �n sedinta comuna, pentru a hotar�
asupra propunerii de suspendare din functie a Presedintelui
Rom�niei.
La dezbateri este invitat si Presedintele Rom�niei. Hotar�rea se
adopta cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Votul este
secret si se exprima prin bile.
Hotar�rea Parlamentului de suspendare din functie se
comunica Presedintelui Rom�niei �n termen de 48 de ore de la
luarea masurii, urm�nd a fi. instituit interimatul func?iei.
Hotar�rea Parlamentului se trimite si Guvernului care, �n
termen de 30 de zile de la data suspendarii din functie a
Presedintelui Rom�niei, va organiza referendumul pentru demiterea
acestuia.
Daca �n urma referendumului organizat, demiterea
Presedintelui Rom�niei a fost respinsa de electorat, acesta �si va
relua exercitiul drepturilor si obligatiilor constitutionale de la data
la care s-a publicat �n Monitorul Oficial hotar�rea Curtii
Constitutionale de confirmare a rezultatului referendumului.
Daca �nsa, �n urma referendumului, electoratul a decis
demiterea din functie a Presedintelui Rom�niei, intervine vacanta
functiei, iar interimatul va continua p�na la depunerea juram�ntului
18
de catre noul Presedinte, urm�nd ca �n termen de trei luni Guvernul
sa organizeze alegeri prezidentiale.