Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI

PROGRAMAREA RATELOR
ANUL UNIVERSITAR
2019 - 2020

MASTERAT

ÎN ATENŢIA FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE

RATA TERMENUL PÂNĂ LA CARE SE ACHITĂ AN I – II


RATA SUMA
RON
I CONFORM CONDIȚIILOR DE ADMITERE
Studenti admisi in sesiunea Iulie 2019
- in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor

Studenti admisi in sesiunea Septembrie 2019 800


- in termen de 5 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor
dar nu mai tarziu de 1 Octombrie
_______________________________________
Anul II - 1 octombrie 2019
II 16 decembrie 2019 800
III 17 februarie 2020 800
IV 15 aprilie 2020 1100
TOTAL TAXĂ ANUALĂ 3500
Nerespectarea termenelor de plată a primei rate in cazul studentilor admisi in
anul I, determina pierderea calitatii de admis.

În cazul nerespectării termenelor de plată a ratelor, se vor aplica penalizări de


0,1% pe zi.
Taxele pot fi plătite la casieria Universităţii Ecologice din Bucuresti sau prin
banca în contul nr.RO43BRDE410SV21862754100 deschis la BRD-
Suc.Academiei, cod fiscal 10240221.
Studenţii sunt rugaţi să completeze numele, aşa cum apare în ci; în cazul
schimbării numelui se va trece și numele de naştere, CNP-ul, facultatea,
programul de studiu, forma de învățământ (if, ifr), anul de şcolarizare
pentru care este taxa.

S-ar putea să vă placă și