Sunteți pe pagina 1din 2

Punct Nota

e
Testare 30-32 10
28-30 9
compartimentul: Calculul integral
25-28 8
1. Partea teoretică 21-25 7
1. Integrarea directă, schimbarea de variabilă, integrarea 18-21 6
prin părţi.(3p.) 14-18 5
14 ≤4
2. Integrarea binomului diferenţial. (3p.)
3. Condiţii de integrabilitate. Proprietăţile principale ale integralei definite (3p)
4. Integrale improprii de speţa întâi şi de speţa a doua. (3p.)
5. Integrala curbilinie de speţa a doua. Calcularea ei (3p)

2. Probleme practice
1. Calculați (4p):
dx
a) ∫ ;
√ 2−3 x 2
2

b) ∫ x √3 1−x dx ;
1

2 2
2. Să se calculeze integrala dublă ∬ ( x + y ) dx dy , ( P ) : x= y 2 , x=1 ; (4p)
( P)

3. Să se calculeze integrala dublă folosind schimbarea de variabile în


coordonate polare (4p)
3 0
xy
∫ dx ∫ x + y2
2
dy ;
−3 − √ 9−x 2

4. Să se determine volumul corpului mărginit de suprafețele z=2 x 2+ y 2, x + y=1,


x ≥ 0 , y ≥0 , z ≥ 0 . (5p)

Punct Nota
e
Testare 24-26 10
Teoria probabilităților 22-24 9
20-22 8
1. Partea teoretică
18-20 7
2. Noțiune de eveniment, tipurile de evenimente. (2p);
16-18 6
3. Proprietăți ale probabilității (3p); 13-16 5
4. Experimente independente repetate. Schemele clasice (3p); 13 ≤4
5. Estimarea parametrilor. Interval de încredere. (4p);
2. Probleme practice
5. (6p) Pe un stadion sunt instalate trei ecrane. Probabilitățile că la un moment dat
funcționează ecranele sunt respectiv egale cu 0,9; 0,8 și 0,7. Să se afle
probabilitățile că la un moment dat:
a) Funcționează două ecrane.
b) Funcționează cel mult un ecran.
c) Funcționează trei ecrane.
6. (3p) Trei urne conțin : 4 bile albe și 4 bile roșii; 5 bile albe și 5 bile roșii; 4
bile albe și 6 bile roșii. Dintr-o urnă luată la întâmplare s-a extras o bilă. Să
se afle probabilitatea că a fost extrasă o bilă roșie.
7. (2p) Probabilitatea de a nimeri în țintă la o împușcătură este egală 0,8. Să se
calculeze probabilitatea că la o sută de împușcături ținta va fi atinsă de 75
ori.
6 10
(−6 −4
)
8. (3p) Variabila aleatoare ξ are repartiția: ξ : 0,2 0,3 0,1 0,4 . Să se afle
a) M ξ; Dξ ; M ( ξ 2−3 ξ+1 ).
b) Funcția de repartiție F ξ ( x ) și să se traseze graficul ei.(6p)