Sunteți pe pagina 1din 3

Modulul XI – Farmacologie Generală

1. Definiți următorii termeni:

Farmacologia este o ştiinţă ce studiază interacţiunea dintre o substanţă activă


(medicament) şi un biosistem (organism). Termenul "farmacologie" vine de la gr. „pharmakon”,
care înseamnă buruieni. Latinescul „pharmacus”, înseamnă vrăjitor.

Medicamentul este o substanță chimică sau un amestec de substanțe (împreună cu


excipientul sau excipienții, fiind un produs complex) care este utilizat pentru tratamentul
(curativ), prevenirea (profilactic) sau diagnosticarea unei anumite boli.
Pe de altă parte, substanța care este responsabilă de efectul terapeutic este denumită
substanță medicamentoasă sau principiu activ, și trebuie făcută diferența dintre medicament și
substanța cu efect terapeutic pe care acesta o conține. Știința care se ocupă cu studiul
medicamentelor este denumită farmacologie,[4] iar ramurile acesteia, precum sunt
farmacocinetica și farmacodinamica, sunt esențiale pentru studiul comportamentului
medicamentelor și a interacției acestora cu organismele vii.
Farmacocinetica - utilizează modele matematice pentru a descrie, dar şi pentru a prevedea
ce cantităţi de substanţă medicamentoasă activă există în anumite părţi ale corpului odată cu
trecerea timpului de la administrare

Absorbtia medicamentelor reprezinta procesul prin care acestea parasesc locul


administrarii pentru a patrunde in sange si este un parametru esential pentru alegerea caii de
administrare a medicamentelor. Medicamentele liposolubile si cele cu dimensiuni mici ale
moleculelor se absorb bine indiferent de calea de administrare, cu conditia sa nu fie inactivate la
locul administrarii. Absorbtia este cu atat mai buna cu cat la locul administrarii realizeaza o
concentratie mai mare, suprafata de absorbtie este mai mare si vascularizatia este mai bogata.

Metabolizarea substanţelor medicamentoase este, în general, operaţia de detoxifiere prin


care organismul transformă aceste substanţe în metaboliţi ca urmare a unor reacţii biochimice.
Compuşii rezultaţi pot fi inactivi farmacodinamic sau cu o altă acţiune diferită faţă de substanţa
iniţială, dar care prezintă o hidrosolubilitate mărită, factor important pentru eliminarea pe cale
renală. Absorbţia substanţelor în organism este realizată pe principiul lipofiliei, iar eliminarea
din organism are loc pe principiul hidrofiliei. Ţinând cont de această afirmaţie, în organism, după
absorbţia unei substanţe medicamentoase, se creează premisele necesare pentru a opri difuzia
substanţei în alte compartimente hidrice şi totodată de a-i grăbi

Eliminarea medicamentelor din organism este ultima etapă farmacocinetică.


Mecanismele implicate sunt proprii fiecărei căi de eliminare şi sunt de fapt cele fiziologice prin
care organismul înlătură produşii de metabolism. Medicamentele se elimină ca atare sau sub
forma metaboliţilor rezultaţi prin biotransformare. Eliminarea se face în principal prin rinichi,
ficat, plămâni, mucoase, tegumente şi secreţia lactată.
Biodisponibilitatea medicamentelor reprezintă cantitatea de substanță activă eliberată,
absorbită și care ajunge la locul de acțiunea manifestării efectului terapeutic
Biodisponibilitate absolută – corespunde fracțiunii de substanță activă din forma
farmaceutică de soluție apoasă care după administrare ajunge în circulația sangvină sistematică.
Se determină când se cercetează o substanță activă nouă și se compară biodisponibilitatea pe cale
intravenoasă. Biodisponibilitatea relativă – se exprimă prin cantitatea de substanță activă dintr-
un medicament care după administrare ajunge în circulația sistematică și viteza cu care se
realizează acest proces.
Bioisponibilitatea relativă optimală – compară biodisponibilitatea a 2 forme farmaceutice
dintre care una este forma de referință.

Farmacovigilența reprezintă știința și activitățile desfășurate referitoare la depistarea,


evaluarea, înțelegerea și prevenirea apariției de efecte adverse sau a oricăror alte probleme
privind medicamentele.

2. Dați exemple pentru următoarele clase de medicamente:


- Dezinfectante și antiseptice: alcooli (etanol, isopropanol); aldehide (glutaraldehidă,
formaldehidă); peroxizi (peroxid de hidrogen, acid peracetic.
- Analgezice: Ibuprofen, Ketorolac, Diclofenac
- Substanțe cu acțiune asupra SNCV SNC: analgezice; antidepresive; analeptice clasice
(cafeina si picrotoxina, Pentilentetrazol, Nicetamid etc; analeptice moderne (Bemegrid,
Ahypnon, Megimid, Heptamyl etc).
- Hormoni: Euthyrox; Thyrogen; Levotiroxina
- Vitamine: Vitamina A, Vitamina B12, Vitamina C
- Medicația aparatului cardiovascular: Triplixan, Captopril, Preductal
- Medicația sângelui: Adrenalină; Etamsilat; Protamina
- Medicația aparatului respirator: Oxeladina, Glaucina
- Medicația aparatului digestiv: Norepinefrina, Metoclopramid
- Diuretice: Diurex, Idapami
- Medicația antimicrobiană și antiparazitare: Tinizol, Nistatin
- Substanțe antitumorale și imunosupresive: Doxorubicin, Fludara
- Substanțe cu acțiune metabolică: Fluoruracil, Humalog

3. Precizați locul de absorbție pentru următoarele substanțe:


- Nitroglicerina – bucală (sublinguală)
- Cervugid (ovule) – mucoase, vagin
- Voltaren – tegumente, piele
- Tobradex colir – mucose, ochi
- Corneregel – mucoase, ochi
- Triacneal (Avene) – piele, tegumente
- Ampicilină – stomac, intestine
- Ergocalciferol – stomac, intestine
- Acid Ascorbic – stomac intestine
- Macrogoli 4000 (Fortrans) – stomac, intestine
- Rifaximinum (Normix) – stomac si intestine

4. Precizați modul de metabolizare pentru următoarele substanțe:


- Fenacetina - este metabolizată în paracetamol
- Codeina – este metabolizată în morfină
- Acidul acetilsalicilic - este eliminat cu preponderenţă prin metabolizare hepatică.
Metaboliţii săi sunt acidul saliciuric, glucuronoconjugatul de salicilfenol,
glucuronoconjugatul salicilacil, acidul gentizic şi acidul gentizuric.
- Meamizol sodic - Metabolitul principal se metabolizează la nivel hepatic. Principala cale
de metabolizare este acetilarea, realizată prin intermediul enzimelor citocromului P 450.
Acestea acţionează fie asupra 4-MAA, fie asupra metabolitului său demetilat. 4-MAA
acetilată şi demetilată, este transformată în continuare prin sulfo- sau
glucuronoconjugare.
- Adrenalina – este metabolizată la locul de acțiune de monoaminooxidază (MAO) şi
catecolortometiltransferaza (COMT
- Diazepam - este metabolizat în oxazepam

5. Ce este intoxicația medicamentoasă acută/cronică?


Intoxicatia medicamentoasă acuta reprezinta manifestarile ce apar in urma patrunderii in
organism a substantei toxice in doza relativ mare, o singura data sau de mai multe ori intr-un
interval de 24 de ore. Substantele toxice reprezinta orice compus chimic capabil sa produca
alterari structurale si functionale, la diferite niveluri de organizare a materiei vii, alterari care se
exprima pe plan clinic printr-o stare patologica,  care poate sa fie reversibila sau nu, avand uneori
caracter letal, instalata in general brusc, este bine conturata si evolueaza rapid.
Intoxicaţiile cronice fac obiectul toxicomaniilor şi a dopajului sportiv.