Sunteți pe pagina 1din 7

Academia de Studii Economice din Moldova

STUDIUL
INDIVIDUAL
Comerțul regional în spațiul CSI : realizări, probleme, perspective.

Chisinau 2020

Cuprins:
01 Comunitatea Statelor
Independente 

02 Realizari

03 Probleme

04 Perspective

Comunitatea Statelor Independente


CSI împreună cu China și SUA dețin 80% din rezervele de cărbuni ale planetei. CSI se înscrie
între cele mai mari producătoare de cărbuni din lume, deținând totodată, intre 1/3 și 2/3 din
rezervele mondiale certe și probabile, din care 90% sunt localizate în partea asiatică. Producția a
crescut de la 66 milioane de tone în 1940 la 260 de milioane tone în 1950, pentru ca în anul 1991
să atingă 700 de milioane de tone (70% cărbune superior), urmând apoi o ușoară scădere (650 de
milioane tone în 1992, circa 500 de milioane de tone în 1996 și circa 443 de milioane de tone în
2000), dar menținându-se ca al treilea producător mondial.

Cei 11 membri fondatori ai CSI sunt: 


Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Republica
Moldova, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina și Uzbekistan. În decembrie 1993 s-a
alăturat și Georgia.

Acordul privind zona de comerţ liber între ţările membre ale Comunităţii Statelor
Independente (CSI).

Un acord semnat în anul 2011 la Sankt-Petersburg şi


ratificat de Parlamentul Republicii Moldova pe 27
septembrie 2012
Părţile s-au înţeles să nu aplice nişte excepţii noi decât cele
care erau până acum, să nu majoreze aceste taxe vamale la
aceste excepţii. Mai mult ca atât, este înţelegerea de a
elimina treptat excepţiile existente şi a elimina barierele
tehnice şi netarifare.
Avantajele acordului

Scutirea comencianților de plata


taxelor vamale la import
Ceea ce ofera liberalizarea comerțului și schimbului de
mărfuri in spațiul CSI

Formarea unui piețe mari de


desfacere
Libera circulație fără viză
Acordul privind zona de comerţ liber între
statele membre ale Comunităţii Statelor
Independente
Intrarea în vigoare a Acordului va dinamiza relaţiile
comerciale regionale, va facilita atragerea investiţiilor, precum
și schimbul de tehnologii și inovații între statele semnatare,
membre ale CSI.

Potrivit Ministerului Economiei, datorită noului Acord este


redus numărul de acorduri existente bilaterale, ce
reglementează relațiile comercial-economice cu țările din CSI.
Totodată, Acordul prevede mecanismele de soluționare a
litigiilor comerciale în cadrul platformei OMC și în limitele
mecanismelor și procedurilor agreate de părți.

De asemenea, Acordul prevede menținerea taxelor vamale de


export la gazul natural, la materia primă pentru industria grea
și pentru lemn din Rusia. Excepție din regimul de liber schimb
este pentru zahăr cu Ucraina.
B C

D E

Schimburile comerciale ale R. Moldova cu țările CSI, în primele zece luni ale anului 2012, au
constituit 2,6 mlrd dolari SUA, înregistrând o valoare puțin mai înaltă în comparație cu perioada
analogică a anului precedent. Ponderea comerțului cu acestea a constituit 34,5% din totalul
comerțului exterior al R. Moldova în 2012, în anul 2013 acest indicator fiind de 35%.

Acțiuni privind facilitarea comerțului regional între statele membre ale CSI
În cadrul acestor reuniuni și ședințe de lucru ale Comitetelor tehnico-științifice a
fost elaborat proiectul Acordului privind eliminarea barierelor tehnice în calea
comerțului dintre țările CSI și au fost introduse unele concepte actuale în Acordul
privind recunoașterea reciprocă a acreditării organismelor de evaluare a
conformității, precum și a certificării.

În perioada 12-14 octombrie 2017, la Chișinău, s-a desfășurat a 40-a ședință a


Comitetului tehnico-științific privind evaluarea conformității și a 7-ea reuniune a
Grupului de lucru privind înființarea Organizației Regionale pentru Acreditare, din
cadrul Consiliului Euro-Asiatic de Standardizare (EASC)

Deşi obiectivele propuse de către această organizaţie nu au fost realizate, totuşi,


anual au loc un şir de întruniri în cadrul CSI, unde se adoptă numeroase documente
şi se cheltuiesc sume importante de bani. În acest sens, apare şi problema utilităţii
CSI, mai ales că relaţiile dintre statele Comunităţii se dezvoltă în baza acordurilor
bilaterale dintre ţări.

Aprofundarea integrării economice a Republicii Moldova în CSI, care ar presupune


intrarea în orice gen de uniune vamală, contravine intenţiilor Chişinăului de creare
a zonei comerţului liber cu Uniunea Europeană, deoarece statul care este membru
al unei uniuni vamale, de orice gen, pierde posibilitatea de a purta independent
negocieri pe problema comerţului liber cu oricare alt subiect.