Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul National deComert al ASEM

Studiul
Individual
La disciplina : Contabilitatea financiara II

A efectuat:
Grupa :
Profesor:

Chisinau 2019
Aplicatia 6

Date initiale: La 01.01.2019 profitul entitatii “Plus” S.R.L. a constituit


70 000 lei. La 22 ianuarie 2019 asociatii entitatii au adoptat dezicia
privind repartizarea profitului net al anilor precedent pentru formarea
capitalului de rezerva in suma de 40 000 lei. La 20 mai 2019 asociatii au
decis sa majoreze capitalul social al societatii cu 33 000 lei pe seama
capitalului de rezerva. La 28 mai 2019 a fost efectuata inregistrarea de
stat a modificarii capitalului social al entitatii.
Se cere: De intocmit jurnalul de inregistrari cronologice si de
contabilizat operatiunile respective la entitatea “Plus” S.R.L.

Nr Data Sensul Economic Debit Credit Suma


Repartizarea profitului net al
22.01.201 anilor precedent pentru
1. 332 321 40 000 lei
9 formarea capitalului de
rezerva
Majoreze capitalul social al
20.05.201
2. societatii pe seama 321 314 33 000 lei
9
capitalului de rezerva
Inregistrarea de stat a
28.05.201
3. modificarii capitalului social 314 311 33 000 lei
9
al entitatii