Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea din Craiova

DepartamentulpentruPregătireaPersonaluluiDidactic (DPPD)

Sarcini de lucru
Managementul clasei de elevi
21.03.2020
Pornind de la studiul activităților (funcțiilor) manageriale ale profesorului, prezentate în
suportul de curs:

a) precizați, pentru fiecare funcție în parte, câte o disfuncție/un obstacol care credeți că
ar putea apărea în realizarea funcției respective, precum și o posibilă soluție pentru
eliminarea/depășirea acesteia/acestuia (conform reprezentării grafice următoare):
b) descrieți o situație decizională și analizați-o din perspectiva eficienței deciziei.

R
E
Decizia Disfuncţie/ Soluție F
Obstacol L
E
C
Ţ
Proiectarea Disfuncţie/ I
Soluție I
Obstacol

Organizarea Disfuncţie/ Soluție


Obstacol

P
E
Controlul Disfuncţie/ R
Soluție S
Obstacol O
N
A
L
Evaluarea Disfuncţie/ E
Soluție
Obstacol

Reglarea Disfuncţie/ Soluție


Obstacol