Sunteți pe pagina 1din 2

SĂRURI -  PROPRIETĂŢI CHIMICE ȘI UTILIZĂRI

 
1. Reacţia cu metalele mai active decât metalul din sare

Sărurile pot reacţiona cu metalele active ( aflate în seria reactivităţii metalelor înaintea
metalului din sare), conform schemei generale:

sare1 + metal mai activ → sare2 + metal mai puţin activ

CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu ↓


HgCl2 + Cu → CuCl2 + Hg↓
 
2. Reacţia unor săruri cu bazele solubile

Sărurile solubile reacţionează cu bazele solubile și formează baze insolubile, după schema
generală:

sare1 + bază solubilă → sare2 + bază insolubilă


Exemple:
CuSO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓(precipitat albastru)
AlCl3 + 3 KOH → 3 KCl + Al(OH)3↓(precipitat alb)
NiCl2 + 2 KOH → 2 KCl + Ni(OH)2↓(precipitat verde)
Metalele îşi păstrează valenţa.
 
3. Reacţia cu acizii
Sărurile reacţionează cu acizii mai tari decât acidul din sare după schema generală:

sare a acidului slab + acid tare → sare a acidului tare + acid slab

Exemple:
CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑
CuS + H2SO4→ CuSO4 + H2S↑
Dacă sarea rezultată este insolubilă, atunci tăria acizilor nu mai contează:
AgNO3 + HCl → HNO3+ AgCl ↓
BaCl2 + H2SO4→ 2 HCl + BaSO4↓
 

4. Reacţia sărurilor solubile între ele


Dacă prin combinarea ionilor componenţi a două săruri solubile se formează o sare insolubilă,
atunci cele două săruri solubile pot reacţiona între ele:
AgNO3 + NaCl → NaNO3+ AgCl ↓ pp. alb brânzos
BaCl2 + Na2SO4→ 2 NaCl + BaSO4↓ pp. alb lăptos
 
5. Reacţia de descompunere a unor săruri

Unele săruri se pot descompune prin încălzire cu formare de diferiţi compuşi:


CuCO3   CuO + CO2 - obţinerea CuO în laborator;
CaCO3   CaO + CO2 - obţinerea varului nestins (CaO);
NH4HCO3   NH3 + H2O + CO2 - descompunerea prafului de copt;
2 KClO3   2 KCl + 3 O2 - obţinerea O2 în laborator;
2 NaNO3   2 NaNO2 + O2 - obţinerea O2 în laborator;

STARE NATURALĂ

Unele săruri se găsesc în natură în stare solidă în roci sau minereuri:


CaCO3 - calcar;
FeS2 - pirită;
FeCO3 - siderit;
PbS - galenă;
NaCl - sare gemă.
Alte săruri se găsesc dizolvate în apele naturale: Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2 , NaCl, NaBr, KI etc.

UTILIZĂRI
NaCl se utilizează în alimentaţie şi în obţinerea unor compuşi cum ar fi: clor, hidrogen,
HCl, NaOH.
CaCO3 se foloseşte în construcţii.
Piatra vânătă (CuSO4. 5 H2O) este utilizată la tratarea culturilor de viţă de vie şi legume
împotriva unor boli.