Sunteți pe pagina 1din 9

CURS 5

APARATUL RESPIRATOR
- asigura realizarea HEMATOZEI
Format din:
Segment de conducere:
a. Căi de conducere extrapulmonare:
- cavitatea nazală
- faringe
- laringe
- trahee
- bronhii principale
b. Căi de conducere intrapulmonare:
- bronhii
- bronhiole
Segmentul respirator:
- bronhiole respiratorii
- canalele alveolare / sacii alveolari / alveolele pulmonare

CAVITATEA NAZALĂ
- împărţită de limen nasi în:
a. Vestibul nazal
b. Cavitate nazală propriu-zisă
VESTIBULUL NAZAL
- epiteliul pavimentos stratificat keratinizat
- posterior va fi înlocuit cu epiteliu de tip respirator
- corion conjunctiv cu fire de par scurte cu glande anexe
Înlocuirea tipului de epiteliu se face treptat
CAVITATEA NAZALĂ PROPRIU-ZISĂ (fosele nazale)
Mucoasa:
- epiteliu de tip respirator

Corionul:
ţesut conjunctiv dens:
- fibre colagene şi elastice
- fibroblaste puţine
- celule imune ( limfocite, plasmocite, macrofage, eozinofile, neutrofile)
- Glande:
- mucoase (cele mai numeroase)
- seroase (cu granulaţii bazofile similare celor salivare)
- seroase cu granulaţii eozinofile (similar cu cele lacrimale)
Particular:
- plexuri venoase cavernoase – corpii erectili
- se continuă şi fuzionează cu periostul sau pericondrul – tip mucoperiostal (mucopericondral)
NAZOFARINGELE
Mucoasa:
epiteliu de suprafaţă:
- tip respirator
corionul:
- bogat în fibre elastice
- glande tubulo-acinoase compuse
- preponderent de tip mucos
- rari acini seroşi şi micşti
- structuri limfoide: nepermanente / permanente
- amigdala faringiană (cavum)
- amigdala tubară

LARINGELE
- organ musculo-fibro-cartilaginos
Schelet cartilaginos:
- catilaj de tip elastic (epiglota)
- catilaj de tip hialin:
- cartilajul tiroid, cricoid, aritenoid, etc
Mucoasa:
- epiteliu de tip respirator
- corion conjunctiv cu celule conjunctive alogene şi alohtone
- conţine glande de tip:
- seros
- seromucos

Muşchii:
- extrinseci: striaţi
- proprii:
- externi: striaţi
- tirohiodianul şi fasciculul sau m. vocal (m. striaţi şi m. netezi)
Membranele şi ligamentele:
- ţesut conjunctiv dens cu prepodenţa fibrelor conjunctive colagene

Epiglota
- prezintă faţă linguală şi faţă laringiană
- participă la delimitarea aditusului laringian
- rol important în deglutiţie şi respiraţie
Mucoasa
epitelui:
- pavimentos stratificat necheratinizat pe faţă linguală
- pseudostratificat ciliat pe faţa laringiană
Corionul:
- ţesut conjunctiv lax
- conţine glande de tip tubuloacinos compus seromucos
Axul central este reprezentat de cartilaj elastic şi pericondru.

TRAHEEA
- tub rigid de 10-12 cm / 2-2,5 cm
- porţiune cervicală şi toracică
MUCOASA
Epiteliul de suprafaţă – epiteliu de tip respirator
- pseudostratificat prismatic ciliat
Celule prismatice ciliate:
- cele mai numeroase
Nucleu:
- ovalar, bazal
Citoplasma:
- lizozomi, ap. Golgi, mitocondrii
- apical: cili şi microvili
- cili “bat” spre laringe, mobilizează pelicula mucoseroasă superficială
- rol în epurarea aerului

Celule caliciforme
- intercalate între celelalte tipuri celulare
- polul bazal subţire
- conţine nucleul: turtit hipercrom
- polul bazal voluminos
- citoplasma perinucleară cu organite specifice: RER, ap Golgi, mitocondrii
- supranucleară aspect vacuolar (glicoproteine)
- participă împreună cu glandele din corion la formarea peliculei seromucoase externe

Celulele cu margine în perie


- celule prismatice înalte
apical prezintă microvili
- pot fi celule caliciforme golite sau celule cu rol absorbant sau chemoreceptor
Celulele intermediare – imature:
- celule în curs de diferenţiere
- dispuse profund pe MB
- între celulele prismatice diferenţiate şi celulele bazale în curs de diferenţiere
- sunt bogate în glicogen şi REN
- bazal întră în contact cu terminaţii nervoase aferente

Celule bazale
- celule mici piramidale
- dispuse pe MB, nu ajung până la nivelul lumenului
- prin diviziune vor forma toate tipurile celulare specifice
Celulele neuroendocrine
- celule mici, rotunde, asemănătoare cu celulele bazale
- în citoplasmă prezintă numeroase granule de secreţie
- secretă: serotonină, bombesină
- pot fi unice sau grupate:
- corpi neuroendocrini: asociaţi cu terminaţii nervoase (rol chemoreceptor)

Corionul mucoasei
- ţesut conjunctiv lax
- profund se concentrează şi formează o lamă longitudinală
- vase sangvine şi limfatice
- infiltrat limfocitar difuz / foliculi limfoizi
Glande traheale:
- tip tubuloacinos compus mucos

TUNICA FIBRO-MIO-CATILAGINOASĂ
schelet: 20 inele incomplete cartilaginoase
- deschise posterior
- cartilaj de tip hialin
- învelite de pericondru
Între inele: ţesut conjunctiv dens
Posterior:
- pe extremităţile cartilagiilor se inseră fibre musculare netede
- formează muşchiul traheal
ADVENTIŢIA
- ţesut conjunctiv lax
- bogat în adipocite
- vase sangvine
- nervi

PLĂMÂNUL
- organe perechi
- regiunile pleuro-pulmonare
- sediul hematozei
- tapetaţi de pleură
Format din:
1. Segment de conducere intrapulmonar
2. Segment respiraor
Segmentul de conducere extrapulmonar:
Traheea
Bronhiile principale

Segment de conducere intrapulmonar


bronhii lobare:
- 3 drepte
- stângi
Bronhii segmentare
segmenetele unităţi anatomo-chirurgicale delimitate prin stromă intersegmentară
- 10 drepte
- 9 stângi
Bronhii supralobulare
- pătrund în lobulul pulmonar
Bronhii lobulare / terminale

Bronhiile principale
Au structură identică cu traheea
- mucoasă
- tunică fibro-musculo-cartilaginoasă
- adventiţie
Bronhiile intrapulmonare
- au diametrul mai mare de 1 mm
- localizate în stroma pulmonară
- au schelet carilaginos incomplet:
- plăci
- noduli
- prezintă glande seromucoase

Mucoasa
- epiteliu pseudostratificat
- cu grosime mai mică (decât la trahee)
- celule caliciforme mai puţine
- scad cu reducerea calibrului
Corionul
- bogat în fibre elastice
- glandele seromucoase scad numeric
- apar fibre musculare netede spiralate
- foliculii limfatici se găsesc la dicotomizare (ramificare)
Tunica fibro-catilaginoasă
- noduli sau plăci de cartilaj hialin neregulate
- unite prin ţesut conjunctiv dens
- scad numeric şi ca şi dimensiuni cu scăderea lumenului
- rămân numai la bifurcaţie
Adventiţia: redusă; conjunctivă

Bronhiolele terminale
Mucoasa
- epiteliu cubic neciliat
- corionul: slab reprezentat
Musculara: slab reprezentată
Adventiţia: lipseşte

Bronhiolele intrapulmonare sunt însoţite de:


- ramificaţii ale arterelor pulmonare
- arterelor şi venelor bronhice
Venele pulmonare se găsesc la periferia lobulului sau segmentului
- în stroma interlobulară sau intersegmentară

SEGMENTUL RESPIRATOR
Formează parenchimul pulmonar
Format din totalitatea acinilor pulmonari:
- bronhiole respiratorii
- ducte alveolare
- saci alveolari
- alveole pulmonare
BRONHIOLELE RESPIRATORII
- ultimul segment de conducere şi primul de schimburi gazoase
- continuă bronhiolele terminale
- structuri tubulare scurte şi ramificate
- diametrul până la 0,5 mm

Mucoasa
- epiteliu simplu cubic
- devine apoi epiteliu pavimentos simplu
- întrerupt din loc în loc prin interpunere de alveole
Ţesut fibroconjunctiv:
- subţire
- cu puţine fibre elastice şi musculare
Numărul alveolelor pulmonare interpuse cresc terminal.
Stă la baza constituirii acinului pulmonar (unitatea morfofuncţională a plămânului)

DUCTELE ALVEOLARE
- structuri cavitare
- formă conică
- perete subţire şi discontinuu
- epiteliu simplu pavimentos
- strat fibro-elastic foarte fin
- puţine fibre musculare netede
- mai numeroase la deschiderea sacilor alveolari

SACII ALVEOLARI
- agregate alveolare
- se deschid comun într-un spaţiul – “antru”
ALVEOLELE PULMONARE
- spaţii aeriene mici – până la 300 microni
- realizează cumulat o suprafaţă de 100 m2
- separate prin septuri interalveolare
- tapetate de un epiteliu “alveolar”
SEPTUL INTERALVEOLAR
- separă două alveole alăturate
- ax conjunctiv central: capilare, fibre, celule
Capilarele:
- situate sub MB a epiteliului alveolar
Fibrele:
- de reticulină
- situate sub MB şi în jurul capilarelor
- elastice
- situate în jurul alveolelor
- colagene
- în număr foarte redus
Celulele:
- conjunctive: sinteza substanţei fundamentale şi fibrilogeneză
- celule interstiţiale: contractile
- macrofage

Macrofagele:
localizate:
- septul interalveolar
- epiteliu alveolar
- lumenul alveolar
- lumenul vascular
- subpleural
Sunt:
- celule fagocitare
- mobile
- elimină produsul fagocitat pe cale respiratorie
Numite:
- celule cu praf (praf de cărbune)
- siderofage sau celule cardiace (hematii sau hemoglobină)

EPITELIU ALVEOLAR
- MB
- un rând de celule
- peliculă de lichid – surfactant
Pneumocitul de tip I (membranos)
- 90 % din popilaţia celulară
- mic
- Nucleu: rotund, voluminos, hipercrom, central
- prelungiri citoplasmatice numeroase, ramificate, subţiri
- celulă săracă în organite şi enzime
- adaptată schimbului de gaze respiratorii

Pneumocitul de tip II (granulos)


- celulă mare, rotundă
- puţine ca număr (6 – 7 pentru o alveolă)
Nucleul:
- mare, rotund/ovalar, hipocrom, central
Citoplasma
- vacuolară
- mitocondrii, RER, ap Golgi, corpi multiveziculari, corpi multilamelari sau citozomi
Citozomii conţin:
- fosfolipide, mucopolizaharide, proteine
- la polul apical prezintă microvili
Rol:
- sinteza sialomucinei şi a surfactantului

Celula cu margine în perie


- apical prezintă microvili
- are rol:
- absorbţie
- chemorecepţie
Macrofagele alveolare (histiocitele alveolare)
- rol în fagocitoză şi ultrafagocitoză
- mobile din sept şi vase trec în lumenul alveolar
- pot fi eliminate prin spută
SURFACTANTUL
- lichid tensioactiv
- acoperă suprafaţa epiteliului
- peliculă fină de 500 A

Rol:
- facilitează schimbul de gaze
- suport pentru mişcarea macrofagului
- bactericid
- împiedică atelectazia alveolară
Format din:
- lipoproteine (fosfolipide)
- mucopolizaharide (sialomucine)
- fosfoglicerol
- colesterol
Format de:
- pneumocitul granulos
- celulele Clara

Bariera hemato-aeriană
Structură dispusă între aerul alveolar şi sângele capilarului pulmonar
1. Pelicula de surfactant
2. Epiteliul alveolar
3. MB alveolară
4. Spaţiul tisular dintre capilar şi alveola pulmonară
5. MB a capilarului
6. Celulele endoteliale
STROMA PULMONARĂ
- ţesut conjunctiv interstiţial situat subpleural
- pătrunde prin hil ca teci şi formează septuri intersegmentare şi interlobulare
- stroma intralobulară: adventiţia arterelor (la bronhiolă lipseşte)