Sunteți pe pagina 1din 3

RECOLTAREA, AMBALAREA ŞI TRANSPORTUL PROBELOR DESTINATE

EXAMENELOR DE LABORATOR

Principii generale:
- Probele trebuie să fie reprezentative pentru examenul solicitat.
- Cantitatea de material patologic va fi suficientă pentru examenul solicitat.
- Recoltarea se va face de la cadavre cât mai proaspete sau de la animale sacrificate în scop de
diagnostic, iar expedierea se va face în cel mai scurt timp (probele recoltate pentru investigaţia
medico-legală nu vor ţine cont de timpul scurs de la momentul morţii).
- Probele vor fi strict individualizate.
- Se vor folosi instrumente şi recipienţi curate sau sterile, după caz.
- Pentru a evita diseminarea bolilor din focar şi poluarea mediului, ambalarea şi transportul se vor
face în condiţii de maximă siguranţă.
- Probele vor fi trimise cu NOTĂ DE ÎNSOŢIRE, în care se vor menţiona: numărul probelor,
felul probelor, data recoltării, date clinice, tratamente aplicate, examenele solicitate, numele şi
calitatea celui care a recoltat probele

Recoltarea, ambalarea şi transportul probelor pentru examenul histopatologic:


Recoltarea se face:
- cât mai aproape de momentul morţii
- fragmente cu latura de 1 – 1,5 cm
- din cele mai reprezentative leziuni
- de la marginea leziunii
- cu instrumente bine ascuţite
- se va evita strivirea fragmentului (foarfecă sau pensă)
- probele vor fi ambalate în recipienţi care se închid etanş, în soluţie fixatoare (formaldehidă
10%), volumul acesteia fiind de 20-40 de ori mai mare decât al fragmentului. Probele
destinate examenului histopatologic NU SE CONGELEAZĂ. La 24 de ore probele vor fi
modelate şi se schimbă lichidul fixator.

Recoltarea, ambalarea şi transportul probelor pentru examenul bacterioscopic/bacteriologic:


- recoltarea se face în condiţii de strictă asepsie.
- instrumentele şi recipienţile vor fi sterile, etanşe şi impermeabile.
- nu vor fi folosite substanţe antiseptice sau fixatoare. Se evită recoltarea de la animale tratate
cu antibiotice
- se recoltează:
o cadavre întregi sau animale în agonie
o organe parenchimatoase, organe cavitare ligaturate (piesa este reprezentată de organ şi
conţinutul din lumen)
o os lung nedeschis înfăşurat în material textil îmbibat în acid fenic sau sublimat
o sânge ca atare – examen serologic şi biochimic
o sânge recoltat pe anticoagulant – examen morfologic
o frotiuri uscate şi fixate
o ser sanguin – în tuburi sterile

Recoltarea, ambalarea şi transportul probelor pentru examenul virusologic:


- Izolarea şi identificarea virusurilor este adesea dificilă.
- Recoltarea se face în condiţii de strictă asepsie.
- Instrumentele şi recipienţile vor fi sterile, etanşe şi impermeabile. Tipul probelor va fi adaptat
bolii suspicionate.
- se recoltează
o secreţii de pe mucoase – recoltate direct pe medii de cultură sau cu tampoane sterile
introduse în eprubete sterile
o urină
o LCR – recoltat pe anticoagulant
o lichide patologice – recoltate prin puncţie în condiţii de asepsie
o fragmente de piele (cu latura de 10 cm)
o cadavre întregi sau animale în agonie (GET)
o organe parenchimatoase (rinichi, ficat, pulmon, structuri limfoide etc.)
o organe cavitare (parvoviroză)
o avortoni şi învelitori fetale (herpesviroze, PRRS)
o os lung sau stern (pestă porcină)
o vezicule şi conţinut vezicular (viroze epiteliotrope)
o cruste împreună cu ţesutul cutanat subiacent
o ser sanguin – în tuburi sterile
Materialul patologic va fi expediat de preferinţă în stare proaspătă, dar şi congelat sau introdus în ser
fiziologic glicerinat 50%. În nota de însoţire vor fi menţionate toate acţiunile imunoprofilactice
efectuate. În cazul anumitor boli (febră aftoasă) se vor lua măsuri speciale de preîntâmpinarea a
diseminării virusului. PROBELE VOR FI EXPEDIATE ŞI PRELUCRATE CÂT MAI RAPID
POSIBIL.

Recoltarea, ambalarea şi transportul probelor pentru examenul parazitologic:


- Tipul probelor va fi adaptat bolii suspicionate.
- Este importantă cunoaşterea momentului optim pentru recoltarea probelor.
- În cazul exoparazitozelor se recoltează paraziţi, cruste, fire de păr, care vor fi ambalate în
recipienţi de sticlă sau plastic închise etanş.
- Secreţiile (buco-faringiene, conjunctivale, nazale) vor fi recoltate cu ajutorul unor tampoane
sterile îmbibate în ser fiziologic şi vor fi ambalate în recipienţi sterile.
- Paraziţii din tubul digestiv se recoltează ca atare, ambalaţi în eprubete sau plăci Petri, în mediu
umed; segmente de intestin ligaturate la capete şi ambalate în recipienţi curate, închise etanş;
conţinut intestinal ambalat în pungi sau alte recipienţi de plastic, închise etanş.
- Pentru nematodozele pulmonare se expediază pulmonul în totalitate, fragmente de pulmon sau
paraziţii, ambalate în recipienţi închise etanş, în mediu umed.
- Pentru parazitozele hepatice se recoltează fragmente de organ din toţi lobii hepatici.
- Pentru parazitozele musculare se recoltează şi expediază probe de musculatură scheletică şi
cardiacă.
- Pentru diagnosticul hemosporidiozelor se expediază sânge recoltat pe anticoagulant sau
frotiuri uscate.
- Pentru examen coprologic se recoltează fecale ce vor fi ambalate în recipienţi de plastic sau
sticlă închise etanş.
- TRANSPORTUL PROBELOR DESTINATE EXAMENULUI PARAZITOLOGIC SE VA
FACE CÂT MAI RAPID, PENTRU A EVITA DENATURAREA PROBEI SAU
TRECEREA PARAZITULUI ÎN ALTĂ FAZĂ EVOLUTIVĂ

Recoltarea, ambalarea şi transportul probelor pentru examenul parazitologic:


- Pentru dermatomicoze: scuame, cruste, fire de păr, recoltate prin raclare de la periferia
leziunilor, după umectarea zonei. Ambalarea se face în recipienţi de plastic, eprubete, plăci
Petri sau între două lame.
- Pentru micozele viscerale: secreţii, depozite de pe mucoase, fragmente de ţesuturi şi organ
recoltate şi ambalate steril. Transportul se face în condiţii optime de temperatură şi umezeală.

Recoltarea, ambalarea şi transportul probelor pentru examenul toxicologic:


- ESTE EXAMENUL CU CELE MAI MULTE IMPLICAŢII MEDICO-LEGALE.
- Presupune căutarea unor substanţe toxice în diverse medii (cadavre, sol, apă, momeli, furaje
etc);
- Presupune o anchetă epidemiologică complexă;
- Nota de însoţire va conţine rezultatele anchetei epidemiologice şi modificările
anatomopatologice observate la necropsie;
- Se recoltează probe atât de la cadavre cât şi de la animale în viaţă;
- În general se recoltează şi expediază stomacul şi/sau intestinul ligaturate sau 200 – 300 g
conţinut gastric;
- Se poate expedia cadavrul în totalitate;
- Se pot recolta şi expedia fragmente de ţesuturi şi organe în funcţie de intoxicaţia suspicionată;
- Pentru intoxicaţia cu metale grele – ficat , rinichi
- Intoxicaţia cu alcaloizi, barbiturice, sare – encefal
- Intoxicaţia cu organoclorurate – ţesut adipos
- Intoxicaţia cu fluor, boală de iradiere – os lung
- Intoxicaţie cu cianuri – musculatură
- Intoxicaţie cu arsen, fluor, zinc, acid salicilic – urină
- Intoxicaţia cu arsen – fanere
- Intoxicaţia cu mercur – fetuşi sau ficatul, rinichii şi encefalul acestora
- PROBELE VOR FI EXPEDIATE ÎN STARE PROASPĂTĂ SAU REFRIGERATE,
NICIODATĂ CONSERVATE ÎN ALCOOL, FORMOL SAU ALT GEN DE FIXATOR.
- AMBALAREA SE FACE ÎN RECIPIENTE IMPERMEABILE CE SE ÎNCHID ETANŞ.
MATERIALUL DIN CARE ESTE CONFECŢIONAT AMBALAJUL VARIAZĂ ÎN
FUNCŢIE DE SUSPICIUNE (STANIOL, PLASTIC SAU STICLĂ).
- EXPEDIEREA SE FACE PRIN CURIER, ÎN CONDIŢII DE MAXIMĂ SECURITATE,
PENTRU A EVITA SCHIMBAREA, ALTERAREA SAU DETERIORAREA PROBELOR.