Sunteți pe pagina 1din 2

EXAMEN DE LICENŢĂ – MEDICINĂ VETERINARĂ - 2020

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ


VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Splaiul Independenţei Nr. 105, sector 5, 050097, BUCUREŞTI,
ROMÂNIA
Tel.: + + 4021 318 0469; Fax:+ + 40 21 318 0498
www.fmvb.ro, e-mail: info@fmvb.ro

DEPARTAMENT: ŞTIINŢE PRECLINICE

DISCIPLINĂ: PARAZITOLOGIE, BOLI PARAZITARE SI PRELEGERI CLINICE PE SPECII


Cadru didactic titular curs: Prof. univ. Dr. Ioan Liviu Mitrea

Tematica pentru proba practică a examenului de licenţă – 2020

1. Trichomonoze la mamifere şi păsări


2. Babesioze
3. Eimeriozele la păsări
4. Eimerioze la rumegătoare
5. Eimerioze şi isosporoze la carnivore
6. Trematodoze la rumegătoare
7. Cestodozele carnivorelor
8. Strongilidoze respiratorii la rumegătoare
9. Strongilidoze gastrointestinale (SGI) la rumegătoare
10. Strongilidozele cabalinelor
11. Ascarididoze la mamifere şi păsări
12. Oxiuridoze
13. Dirofilarioza
14. Râile mamiferelor
15. Râile păsărilor
16. Demodicoza carnivorelor
17. Parazitismul cu căpuşe
18. Parazitismul cu păduchi malofagi şi hematofagi
19. Parazitismul cu purici, inclusiv DHIP
20. Tricofiţia
21. Microsporoza

La susţinerea probei practice a examenului de licenţă la disciplina Boli parazitare, se vor avea
în vedere aspectele privitoare la etiologia, epidemiologia, diagnosticul, profilaxia şi combaterea
entităţilor/infestaţiilor parazitare enumerate mai sus.

1
EXAMEN DE LICENŢĂ – MEDICINĂ VETERINARĂ - 2020

BIBLIOGRAFIE

Obligatorie:

1. Parazitologie şi boli parazitare – I.L. Mitrea, Ed. Ceres, Bucureşti, 2011

Facultativă:

2. Dermatopatologia animalelor de companie – Gh. Solcan, I.L. Mitrea, L. Miron, Carmen Solcan,
Ed. “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2003
3. Dermatopatologia animalelor de fermă – I.L. Mitrea, Gh. Solcan, Ed. Medicală Veterinară,
Bucureşti, 2006

S-ar putea să vă placă și