Sunteți pe pagina 1din 1

Nume:

Prenume:
19.02.2020
TEST
1 punct oficiu
I. Încercuiți varianta corectă: 1p.
1. Mircea cel Bătrân a domnit în:
a) Țara Românească b) Moldova c) Transilvania
2. Perioada de domnie a lui Iancu de Hunedoara a fost:
a) 1400-1432 b)1441-1456 c)1440-1450
3. Stefan cel Mare l-a învins pe Matei Corvin în bătălia de la:
a) Vaslui b) Rovine c) Baia
4. Perioada de domnie a lui Ștefan cel Mare a fost:
a) 1457-1504 b)1450-1500 c) 1456-1462
II. Marcați cu A sau F următoarele enunțuri: 3 p.
1. Mircea cel Bătrân a încheiat alianțe cu domnul Moldovei, regele Poloniei și regele
Ungariei.
2. În cruciada antiotomană de la Nicopole, creștinii apuseni au fost victorioși.
3. În 1432, Alexandru cel Bun a respins primul atac al turcilor asupra Moldovei.
4. În 1443, Iancu de Hunedoara a organizat „Campania cea lungă”.
5. Ștefan cel Mare s-a bazat pe marea boierime și țăranii iobagi.
6. Vlad Țepeș a fost ucis în 1476 în urma unui complot boieresc.
III. Unește elementele din coloana A cu elementele corespunzătoare din coloana B. 3 p.
A B
a) Vaslui (Podul Înalt) 1. Iancu de Hunedoara
b) atacul de noapte de la Târgoviște 2. Mircea cel Bătrân
c) Rovine 3. Vlad Țepeș
d) Belgrad 4. Ștefan cel Mare
e) Războieni (Valea Albă) 5. Iancu de Hunedoara
f)Kossovopoljie 6. Ștefan cel Mare
IV. Completează fraza cu termenii potriviți din lista de mai jos; 2p
Listă termeni: luptele pentru tron, Baiazid I, Mircea cel Bătrân, Mehmed I, Musa
…………………………….. s-a amestecat în…………………………………… purtate de
fiii lui ………………………., câștigător ieșind cel de-al treilea frate,……………………… .