Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

DEPARTAMENTUL INGINERIE CIVILA SI GEODEZIE

Raport 1 săptămînă
Execuția pernei sub fundație si stratului de egalizare

A efectuat: studentul Gr. CIC 1601

Movileanu Tudor

A verificat: Cazac Oleg

CHIȘINĂU 2018
Practica Tehnologica se execută pe santier la Complexul locativ “Green Park
Residence”,str. Liviu Deleanu,S.R.L. Dansicons.

18.06.2018-Prima zi
În prima zi a stagiului de practica am facut cunostintă cu şantierul.Mai întâi de toate
dirigintele de şantier a citit normele de securitate a muncii pe santier.Noi am fost dotati cu
echipament necesar în timpul aflarii pe santier(casca,salopetă şi manusi ,din timp am fost
anuntati sa avem incalţăminte cu talpa groasa,impermeabilă.

După aceasta dirigintele de santier ne-a permis să studiem planurile de executie a unui
bloc.

In final am facut o mica excursie pe santier,unde am facut cunostinta cu amplasarea


blocurilor locative,timpul de executie a acestora dar si stadiul actual.

.
*Complexul se afla la inceputul executiei.
19.06.2018-A doua zi
Functia –Asistent maistru lucrări
infrastructură
În a doua zi de practică am fost
repartizaţi la blocul un dupa lucrările de
excavare care sau finisat in primele ore
ale zilei urma sa fie facută perna de
fundaţie.În această zi am asistat

lucrarile de de verificare a
corectidunii excavarii gropii de
fundaţie.Sa verificat corespunderea
cotei din teren a gropii cu cota din fişa
tehnologică,după aceasta s-a verificat
corespunderea pantelor taluzurilor dar şi
a iesirilor din groapă cu datele din
proiect.

20-21.06.2018- Zilele 3 şi 4
Functia –Asistent maistru lucrări infrastructură

În aceste zile am asistat la lucrari de compactare si executarea pernei de fundaţie din sol
argilos.

Compactarea pământului se efectuează în scopul consolidării terenului şi creşterii


stabilităţii lui. Prin compactare se reduce volumul de goluri dintre particulele solide, în
care se găseşte apă şi aer, rezultând o micşorare a volumului iniţial a pământului. Prin
activitatea de compactare se obţin următoarele efecte: eliminarea sau reducerea
accentuată a tasărilor ulterioare a pământului, creşterea masei volumice, mărirea
capacităţii portante a terenului, reducerea permeabilităţii şi a sensibilităţii la umezire etc

Initial s-a compactat fundul gropii de fundare după ce acesta a fost nivelat cu
buldozerele.La compactare solul a fost strpoit cu apa din furtun.
Compactarea a fost executată în fâşii cu compactor cu crampoane.

a)

În ziua a patra era în plină execuţie perna din argila în scopul ameliorări
caracteristicilor terenului de fundare. Argila este descărcată din unităţi de transport în
grămezi, de unde este preluată şi împrăştiată cu buldozerul în două straturi uniforme cu
grosimea de 0,3 m. Fiecare strat este compactat cu autocompactor, cu mai multe
treceri pe aceiaşi urmă.

Compactrea sa executat pana la cota stabilită de proiect,apoi am asistat si participat la


lucrarile verificarea gradului de compactare realizat faţă de cel din proiect, în cazul în
care gradul de compactare efectiv este inferior celui din proiect, este necesară
continuarea compactării, sau, după caz, scarificarea şi recompactarea stratului respectiv.
Numărul minim de verificări asupra gradului de compactare este de 3 puncte, repartizate
pe o suprafaţă de 2000m2.

22.06.2018- A cincea zi
Functia –Asistent maistru lucrări infrastructură
În această zi după verificarea corespunderii pernei de fundatie s-a purces la executarea
stratului de egalizare din beton B7 de 10 centimetri .Aceast strat se executa cu scopul de
a oferi un strat de suport fundatiei ,dar si evitarea amestecului betonului cu impurităţile
din sol dar şi pentru asigurarea aceluiasi nivel pe toata suprafata cladirii.

Noi am participat la lucrarile de masurare a corespunderii stratului cu ajutorul nivelei si


am studiat documentatia de proiect la executia acestei lucrari.

Strat de egalizare deja executat la un bloc din colexul locative,la acest bloc se execută
turnarea radierului general.