Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Cadastru, Geodezie și Construcții

Raport nr.1
la practica
managerială

A efectuat : Vieru Alexandru

Gr. CIC-1602

A verificat: Lucașenco Nicolae


Chișinău 2019
Introducere

In perioada 22.04.2019-26.04.2019 a fost efectuata prima săptămînă de practica.

Obiectul contsruit este un bloc de locuit de 7 nivele situat in orasul Ialoveni.

In aceasta saptamina s-a armat si s-a betonat planseul etajului 4.

1) Instructaj privind tehnica securității munci

2) Prezentarea șantierul de construcții


3) Analiza instrumentelor de contrucție
4) Explicarea tehnologiilor de cofrare
5)Explicarea tehnologiilor de armare

In decursul primei saptamini am facut cunostinta cu


1)Santierul de constructii si tehnologii privind obiectivul de armare si cofrare.

2) S-a efectuat un instructaj de tehnică a securității.

3) Am facut cunostinta programul de lucru pentru saptamina 22.04.2019-26.04.2019 și ne-a făcut


un mic instructaj general privind tehnologiile de realizare a construcțiilor.

4)studierea materialelor de construcţie noi (performante) şi domeniile de aplicare ale

acestora;

5)Studierea organizarii santierului pentru indeplinirea proceselor de lucru

6) Obligatiunele dirigintelui de santier.

Drept bază am luat informația din următoarele surse:

-M. Păunescu, I. Vîţă, I. Scordaliu. Mecanizarea lucrărilor de îmbunătăţire a terenurilor de


fundare. Editura tehnică,Bucureşti, 1990.- 415 р.

-I. Deutsch – Curs de tehnologia lucrărilor de construcţii, I.P.Timişoara, 1973

-Bulgaru V., Scripcenco A. ș.a. Ghid. Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică.

-Curs de Organizarea Constructiilor - UTM