Sunteți pe pagina 1din 3

Demers didactic

Școala: Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi

Profesor: Flavia - Elena ANIȚA

Disciplina: Matematică

Clasa: a VII-a B

Data: noiembrie

Titlul lecției: Ecuații de gradul I

Tipul lecției: Mixtă

Durata lecției: 50 minute

Competențe derivate:

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:

 să definească noțiunea de ecuație de gradul I


 să definească noțiunea de soluție a unei ecuații de gradul I
 să definească noțiunea de ecuații echivalente
 să identifice necunoscutele, coeficienții, termenii liberi ai unor ecuații
 să rezolve ecuații de gradul I

Resurse materiale: tabla, creta, culegerea de probleme ”Matematică, clasa a VII-a, Semestrul al II-lea”,

M. Perianu, I. Balica, editura Art Educațional, 2019

Resurse procedurale: conversația, explicația, problematizarea, observarea, rezolvarea de probleme

Forme de organizare a lecției: activitate frontală, activitate individuală

Forme de evaluare: observarea și aprecierea verbală, observarea activității și comportamentului elevilor la


oră
Desfășurarea lecției
Momentele Activități ale lecției Oglinda tablei/ Conținuturi Metode
lecției
1. Moment - Profesorul face Conversația
organizatoric prezența.
(2 min.) - Elevii se pregătesc
pentru lecție.
2. Verificarea - Profesorul verifică Conversația,
temei pentru tema. explicația,
acasă - Elevii prezintă caietele rezolvarea de
(3 min.) de teme. probleme

3. Anunțarea - Profesorul precizează că Ecuații de gradul I Conversația,


titlului și a în noua lecție se va explicația
obiectivelor discuta despre ecuații de
lecției (3 min.) gradul I.
- Profesorul scrie titlul pe
tablă:
Ecuații de gradul I.
4. Predarea - Profesorul împarte Conversația
lecției noi elevilor fișele anexate și euristică,
(30 min.) explică elevilor ce au de explicația,
făcut cu acestea. observarea,
problematiza-
- Ajutat de elevi, rea
1. Ce este o ecuație?
profesorul notează
definiția ecuației.
- Profesorul numește Def: O ecuație este o egalitate cu una sau mai multe
diferiți elevi pentru a da necunoscute.
exemple de ecuații. Exemple:

- Profesorul notează pe 2. Ecuații de gradul I


tablă definiția ecuației de Def: O ecuație de forma , unde
gradul I și denumirile , se numește ecuație de gradul I cu o
coeficienților ecuației. necunoscută.
coeficienții ecuației
coeficientul necunoscutei
termenul liber
necunoscuta

- Profesorul dă două 3. Exemple de ecuații de gradul I


exemple de ecuații de 1)
gradul I și, ajutat de elevi,
Coeficientul necunoscutei este
identifică pentru fiecare
exemplu coeficientul Termenul liber este
necunoscutei și termenul
2) √
liber.
Coeficientul necunoscutei este √
Termenul liber este

4. Ce înțelegem prin soluție a unei ecuații de gradul I?


- Profesorul notează pe
tablă definiția soluției Def: Se numește soluție a ecuației , unde
unei ecuații de gradul I. , un număr pentru care
propoziția este adevărată.
A rezolva o ecuație în mulțimea ( ) înseamnă a
- Ajutat de elevi,
profesorul notează ce determina toate soluțiile ecuației ce aparțin mulțimii .
înseamnă a rezolva o Dacă mulțimea nu este specificată, se subînțelege că
ecuație de gradul I.

-Profesorul notează pe 5. Ecuații echivalente


tablă definiția noțiunii de Def: Două ecuații definite pe aceeași mulțime se
ecuații echivalente. numesc echivalente dacă au aceeași mulțime de soluții.

- Ajutat de elevi, Reguli pentru a obține ecuații echivalente:


profesorul notează 1. trecem termeni dintr-un membru în celălalt cu
regulile folosite pentru a semn schimbat
obține ecuații
echivalente. 2. adunăm/scădem același număr din ambii
membri ai ecuației
3. înmulțim/ împărțim ambii membri ai ecuației cu
un factor nenul

- Profesorul notează pașii 6. Cum rezolvăm o ecuație de gradul I?


care trebuie urmați
pentru a rezolva o Fie ecuația , unde .
ecuație de gradul I.

{ }

5. Rezolvarea - Profesorul propune spre Rezolvarea de


de probleme rezolvare problemele probleme,
(10 min.) notate pe fișă. conversația
6. Tema pentru - Exercițiile pentru temă Temă – Culegere – pag. 13 (ex. 9;10;11;14;16) Conversația
acasă sunt din culegere, pag. 13
(2 min.) (ex. 9;10;11;14;16)