Sunteți pe pagina 1din 2

 

APARATE ELECTRICE (2 CREDITE – 8 ÎNTREBĂRI)

1. Sigurantele fuzibile de joasă tensiune asigură protecţia la:


A. scurt-circuit
B. electrocutare
C. supratensiune

2. Din categoria aparatelor electrice de conectare şi protecţie de joasă tensiune, fac parte
următoarele aparate electrice:

A. siguranţa fuzibilă
B. automatul de scara
C. teleruptorul

3. Codul IP al aparatelor electrice reprezinta:

A. gradele de protecţie la influenţele factorilor externi


B. gradele de protecţie la influenţele factorilor interni
C. gradele de protecţie la defecte electrice

4. Precizați
dacă următoarea afirmație este adevarată: „Comutatoarele de capăt permit comanda
dintr-un număr nelimitat de puncte a unui corp de iluminat”
A. Da
B. Nu

5. Dincategoria aparatelor electrice de conectare, comanda si separare, fac parte următoarele


aparate electrice:
A. releul termic
B. teleruptorul
C. siguranta fuzibila

6. Automatul de scară are rolul de:


A. aprindere manuală şi stingere automată temporizată a unui grup de corpuri de iluminat
B. aprindere manuală şi stingere manuală a unui grup de corpuri de iluminat
C. aprindere automată şi stingere automată temporizată a unui grup de corpuri de iluminat
 

7. Comanda din 3 puncte a unui grup de corpuri de iluminat se poate face cu ajutorul:
A. comutatorului cu pârghie
B. comutatorului cruce și două comutatoare monopolare cu revenire
C. teleruptorului plus întrerupătoare monopolare cu revenire

8. Descărcătorul de joasă tensiune protejează la:


A. scurt-circuit
B. suprasarcină
C. supratensiune

TEMATICA

- Aparate electrice