Sunteți pe pagina 1din 7

Subiecte pentru Examenul de Diplomă - anul universitar 2017-2018

disciplina Mecanica Fluidelor

1. La 4 ºC și 101325 Pa, densitatea apei este  = 1000 kg/m3. Coeficientul


de dilatare izobară este  = 1,8·10-4 K-1. La 54 ºC și 101325 Pa, densitatea apei
este:
a. 991 kg/m3
b. 981 kg/m3
c. 971 kg/m3

2. Manometrul de pe o conductă de gaze indică 1,58 bar, iar termometrul


300 K. Se cunosc: presiunea atmosferică pa = 101 kPa, constanta gazului R =
518 J/kgK. Densitatea gazului din conductă este cuprinsă în intervalul:
a. 1,2 – 1,3 kg/m3
b. 1,6 – 1,7 kg/m3
c. 2,0 – 2,1 kg/m3

3. O autoclavă este umplută cu apă și apoi este închisă ermetic. Prin


încălzire, temperatura apei crește cu 4,68 ºC. Se cunosc:  = 4,68·10-10 Pa-1,  =
1,8·10-4 K-1. Cu cât crește presiunea apei din autoclavă?
a. cu 180 kPa
b. cu 1,8 bar
c. cu 18 bar

4. Presiunea dintr-o instalație hidraulică este menținută constantă cu


ajutorul unui compensator. Se cunosc: volumul inițial de apă din instalație V1 =
1 m3,  = 1,8·10-4 K-1. Cu cât crește volumul de apă în instalație dacă
temperatura crește cu 50 ºC?
a. cu 9 l
b. cu 0,9 l
c. cu 0,09 m3


 
5. Se consideră mișcarea dată de câmpul de viteze: u1(x,t) =x22+t·x1+1,
u2(x,t) =2·x1-t·x2, u3(x,t) =0. Care din următoarele afirmații este corectă:
a. mișcarea este staționară
b. mișcarea este izocoră deoarece u3(x,t) =0
c. mișcarea este izocoră deoarece divu  0

6. Se consideră mișcarea dată de câmpul de viteze: u1(x,t) =x22+t·x1+1,


u2(x,t) =2·x1-t·x2, u3(x,t) =0. Care din următoarele afirmații este corectă:
a. mișcarea este nestaționară deoarece u  x, t  depinde de timp
u
b. mișcarea este nestaționară deoarece nu depinde de timp
t
c. mișcarea este izocoră deoarece u3(x,t) =0

7. Dacă câmpul vitezelor are expresia u  x, t   x1 e1  2 x2 e2  3 x3 e3 , atunci:


a. câmpul accelerațiilor are expresia a  x, t   3 x1 e1  2 x2 e2  x3 e3
b. câmpul accelerațiilor are expresia a  x, t   x1 e1  2 x2 e2  3 x3 e3
c. câmpul accelerațiilor are expresia a  x, t   x1 e1  4 x2 e2  9 x3 e3

8. Dacă câmpul vitezelor are expresia u  x, t   3 x1 e1  2 x2 e2  x3 e3 , atunci:


a. câmpul accelerațiilor are expresia a  x, t   3 x1 e1  2 x2 e2  x3 e3
b. câmpul accelerațiilor are expresia a  x, t   x1 e1  4 x2 e2  9 x3 e3
c. câmpul accelerațiilor are expresia a  x, t   9 x1 e1  4 x2 e2  x3 e3

9. Debitul masic într-o conductă de alimentare cu apă cu diametrul D=


100 mm este 7,85 kg/s. Dacă  = 1 kg/dm3 , care este viteza medie a apei în
conductă?
a. 1 m/s
b. 1 dm/s
c. 0,785 m/s

10. Viteza medie a aerului într-o conductă de ventilație este 10 m/s.


Secțiunea conductei este un pătrat cu latura de 0,5 m. Dacă = 1,2 kg/m3, care
este debitul masic?
a. 1,2 kg/s

 
b. 2,4 kg/s
c. 3 kg/s

11. Un fluid are densitatea  = 0,8 kg/dm3 și vâscozitatea dinamică  =


0,72·10-3 Pa·s. Care este vâscozitatea cinematică a fluidului?
a. 0,9·10-3 m2·s-1
b. 0,9·10-6 m2·s-1
c. 0,72·10-3 m2·s-1

12. Debitul volumic printr-o conductă de alimentare cu apă cu diametrul


D= 100 mm este 7,85 l/s. Vâscozitatea cinematică a apei este  = 10-6 m2s-1 .
Care valoarea numărului Reynolds?
a. 105
b. 104
c. 103

13. La mișcarea laminară a apei printr-o conductă cu diametrul D = 10


mm, viteza măsurată în centrul conductei este Umax = 0,24 m/s. Vâscozitatea
cinematică a apei este  = 10-6 m2·s-1. Care este valoarea numărului Reynolds?
a. 12
b. 120
c. 1200

14. Se cunosc: H = 5 m,  = 1000 kg/m3, pa = 101 kPa, g = 9,8 m·s-2. Care


este presiunea absolută în punctul A?
a. 49 kPa
b. 9,8 bar
c. 150 kPa H

15. Presiunea indicată de manometrul de pe rezervorul din figură este 1


bar. Se cunosc: H = 2 m,  = 1000 kg/m3, g = 9,8 m·s-2. Care este valoarea
maximă a diferenței dintre presiunea pe peretele interior al rezervorului și
presiunea pe peretele exterior?


 
a. 101325 Pa
b. 19,6 kPa
c. 119,6 kPa
H

16. Presiunea indicată de manometrul de pe rezervorul din figură este 1


bar. Se cunosc: H = 1 m,  = 1000 kg/m3, g = 9,8 m·s-2. Capacul inferior al
rezervorului are aria de 0,1 m2. Care este rezultanta forțelor de presiune pe
capacul inferior?
a. 980 N
b. 1980 N
c. 10980 N
H

17. Mișcarea este turbulentă în volumul de control D dacă:


a. in fiecare punct al domeniului D viteza are aceiași direcție, dar mărimea
diferă
b. in fiecare punct al domeniului D viteza are fluctuații temporale regulate în
jurul unei valori medii
c. in fiecare punct al domeniului D viteza are fluctuații temporale neregulate
în jurul unei valori medii

18. Viteza medie într-o conductă circulară cu diametrul D = 16 mm este


Umed = 0,1 m/s. Vâscozitatea cinematică a fluidului de lucru este = 10-6 m2s-1.
Care este valoarea coeficientului de pierderi liniare ?
a.  = 0,016
b.  = 0,032
c.  = 0,040

19. Coeficientul de pierderi liniare  depinde de numărul Reynolds și de


rugozitatea relativă  :
a. în cazul mișcării turbulente, la conductele hidraulic netede
b. în cazul mișcării turbulente, la conductele hidraulic rugoase, în regim
prepătratic
c. în cazul mișcării turbulente, la conductele hidraulic rugoase, în regim
pătratic


 
20. Viteza medie într-o conductă orizontală de diametru D = 0,1 m și
lungime L = 100 m este Umed = 1 m/s. Conducta transportă apă cu densitatea 
= 1000 kg/m3. Coeficientul de pierderi liniare este  = 0,04. Presiunea p1 = 1
bar. Care este valoarea presiunii p2 ?
a. p2 = 0,9 bar 1 2
b. p2 = 0,8 bar
c. p2 = 0,7 bar L

21. Viteza medie într-o conductă orizontală de diametru D = 0,1 m și


lungime L = 100 m este Umed = 1 m/s. Conducta transportă apă cu densitatea 
= 1000 kg/m3. Coeficientul de pierderi liniare este  = 0,04. Presiunea p2 = 1
bar. Care este valoarea presiunii p1 ?
a. p1 = 1,1 bar 1 2
b. p1 = 1,2 bar
c. p1 = 1,3 bar L

22. Viteza medie într-o conductă de diametru D = 50 mm și lungime L =


500 m este Umed = 1 m/s. Conducta transportă apă cu densitatea  = 1000
kg/m3. Se cunosc: z2 – z1 = 5 m, g = 9,8 m·s-2, coeficientul de pierderi liniare  =
0,04. Care este valoarea diferenței de presiune între capetele conductei?
a. p1-p2 = 0,49 bar 2
b. p1-p2 = 1,00 bar
c. p1-p2 = 2,49 bar 1
L
z2
z1
z=0

23. Viteza medie într-o conductă de diametru D = 50 mm și lungime L =


500 m este Umed = 1 m/s. Conducta transportă apă cu densitatea  = 1000
kg/m3. Se cunosc: z1 - z2 = 10 m, g = 9,8 m·s-2, coeficientul de pierderi liniare 
= 0,04. Care este valoarea diferenței de presiune între capetele conductei?


 
a. p1-p2 = 0,98 bar 1
b. p1-p2 = 1,02 bar
c. p1-p2 = 1,98 bar 2
z1 L
z2
z=0

24. Fluidul se mișcă de la o secțiune de presiune mai mică la o secțiune de


presiune mai mare:
a. Intr-o conductă orizontală, dacă mișcarea este laminară.
b. Intr-un difuzor orizontal, indiferent dacă mișcarea este turbulentă sau
laminară.
c. Intr-un ajutaj orizontal, indiferent dacă mișcarea este turbulentă sau
laminară.

25. Pierderea de energie într-un difuzor este de 80 J/kg. Dacă debitul


crește cu 50%, pierderea de energie este:
a. 180 J/kg
b. 160 J/kg
c. 140 J/kg

26. Energia cinetică a curentului fluid în secțiunile de flux ale difuzorului


U12med U 22med
din figură are valorile 1 = 200 J/kg,  2 = 100 J/kg. Dacă 1   2 ,
2 2
raportul diametrelor secțiunilor de flux are valoarea:
a. D1/D2=2-1
b. D1/D2=2-1/2
D1 D2
c. D1/D2=2-1/4

27. Piesa finală a unei instalații de spălare cu jet de apă este ajutajul din
figură. Energia cinetică a curentului fluid în secțiunile de flux ale ajutajului are
U12med U 22med
valorile 1 = 10 J/kg,  2 = 200 J/kg. Energia specifică disipată în
2 2


 
ajutaj are valoarea 30 J/kg. Densitatea fluidului de lucru este  = 1000 kg/m3 .
Care este valoarea presiunii de alimentare a ajutajului în scară manometrică?
a. p1 = 2,4 bar
b. p1 = 2,2 bar
c. p1 = 1,8 bar S2
S1

28. Energia cinetică a curentului fluid în secțiunile de flux ale difuzorului


U12med U 22med
din figură are valorile 1 = 400 J/kg,  2 = 100 J/kg. Energia
2 2
specifică disipată în difuzor are valoare 25 J/kg. Densitatea fluidului de lucru
este  = 1,2 kg/m3 . Care este valoarea creșterii de presiune între secțiunile de
flux ale difuzorului?
a. p2 – p1 = 270 Pa
b. p2 – p1 = 300 Pa
c. p2 – p1 = 330 Pa
S1 S2