Sunteți pe pagina 1din 1

[Type text]

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI

ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

PROMOȚIA 2020

Metaforă și educație

Coordonator științific,
Prof. dr. Rodica MARINESCU

Absolvent,
Ioan POPESCU

BRAȘOV
2020