Sunteți pe pagina 1din 7

CAUZA C.

DATA RATIONE MATERIE


MOLDOVEI ADOPTARII
HOTARIRII
CTEDO

2014

BONDARENCO 14.10.2014 Violarea art.6 dreptul la un process echitabil, proceduri


de executare, violarea art.1 Protocolul nr.1 respectul
proprietății private.
BULGARU 30.09.2014 Interzicerea torturii, aspect procedural în privinta
investigației effective/inefective

CHIRICA 22.07.2014 Dreptul la un process echitabil


Procedura de executare
Accesul la justitie, dreptul la un recurs efectiv
GRAFESCOLO SRL 22.07.2014 Dreptul la un process echitabil, procedure civile,
principiul contradictorialitatii si disponibilitatii
CORNEA 22.07.2014 Dreptul la un process echitabil, procedure civile,
accesul la justitie
TCACI 15.07.2014 Interzicerea torturii, ancheta ineficienta
NINESCU 15.07.2014 Exceptie preliminara retinuta, partial inadmisibila,
violarea art.5, dreptul la libertatea și siguranta,
caracterul rezonabil al detenției provizorii, repararea
prejudiciului moral
CIORAP 08.07.2014 Lipsa violarii art.3-interzicerea torturii și a
tratamentelor inhumane și degradante, desfasurarea
anchetei ineficace
PARENIUC 01.07.2014 Dreptul la un process echitabil in procedura penala
DRAGOSTEA 10.06.2014 Cerere respinsa in privinta Prejudiciu material/
COPIILOR- repararea prejudiciului moral
PETROVSCHI-
NAGORNII
TRIPADUS 22.04.2014 Violarea art.5, dreptul la libertate și siguranța
persoanei
GAVRILITA 22.04.2014 Violarea art.3, interzicerea torturii și a tratamentelor
inhumane și degradante precum și violarea art.5,
arestul și detentia ilegală
RADU 15.04.2014 Violarea art.8, dreptul la respectarea vietii private și de
familie, repararea prejudiciului moral
EUGENIA și 08.04.2014 Repararea prejudiciului material, cererea privind
DOINA DUCA repararea prejudiciului moral respinsa
KENZIE GLOBAL 08.04.2014 Violarea art.6(1), dreptul la un process echitabil,
LIMITED Ltd procedura civila, principiul contradictorialitatii partilor
in procesul civil
VASÎLCA 11.02.2014 Violarea art.2, dreptul la viata, investigatie
eficientă/ineficientă
SANDU 11.02.2014 Lipsa violarii art.6 in procedura penala, dreptul la un
process echitabil, cerere inadmisibila
ZIAUNYS 11.02.2014 Violarea art.1 Protocolul additional nr.1, protectia
proprietatii, posesia linistita, repararea prejudiciului
material și moral
BUHANIUC 28.01.2014 Violarea art.3, interzicerea torturii și a tratamentelor
inhumane și degradante, investigatie ineficienta
T.M. și C.M. 28.01.2014 Violarea art.3, interzicerea torturii și a tratamentelor
inhumane și degradante, Obligatii positive, interzicerea
discriminarii, violarea art.14 raportat la art.3
CEDO,repararea prejudiciului moral

2013
CEACHIR 10.12.2013 Violarea art.3, interzicerea torturii și a tratamentelor
inhumane și degradante, investigatie ineficienta,
repararea prejudiciului moral
AGURDINO SRL 29.10.2013 Repararea prejudiciului material și moral
FEODOROV 29.10.2013 Lipsa violarii art.34-cereri individuale/împiedicarea
exercitării dreptului la petitie, lipsa violarii art.3 CEDO
- interzicerea torturii
TIMUS și TARUS 15.10.2013 Violarea art.2 –dreptul la viata, (investigație efectivă),
violarea art.13 dreptul la un recurs efectiv raportat la
art.2 CEDO
SEGHETI 15.10.2013 Violarea art.3 interzicerea torturii și a tratamentelor
inhumane și degradante și violarea art.13 dreptul la un
recurs efectiv
N.A. 24.09.2013 Violarea art.3, interzicerea torturii, anchetă ineficace
DANALACHI 17.09.2013 Violarea art.5, dreptul la libertatea și siguranța
persoanei, arestul și detenția ilegală
GOREA 23.07.2013 Violarea art.3, interzicerea torturii și a tratamentelor
inhumane și degradante, investigatie ineficienta
B. 16.07.2013 Exceptie preliminara examinata in fond și respinsa
privind epuizarea cailor de recurs interne art. 35,cererea
partial inadmisibila privind constatarea violarii art.3
interzicerea torturii (obligații positive), violarea art.8,
dreptul la respectul vietii private și familial, repararea
prejudiciului moral
MUDRIC 16.07.2013 Cererea partial inadmisibila, constatarea violarii art.3,
Violarea art.3, interzicerea torturii ,obligații positive,
interzicerea discriminarii 14+3, obligații pozitive
EREMIA 28.05.2013 Cererea partial inadmisibila, constatarea violarii art.3,
Violarea art.3, interzicerea torturii ,obligații positive,
Violarea art.8, dreptul la respectarea vietii private și de
familie, obligații positive, respectful domiciliului,
respectful vietii private, interzicerea discriminarii 14+3,
repararea prejudiciului moral
IURCU 09.04.2013 Violarea art.3 interzicerea torturii și a tratamentelor
inhumane și degradante (ancheta ineficace) și violarea
art.13 dreptul la un recurs efectiv
EDUARD POPA 12.02.2013 Violarea art.2 dreptul la viață (anchetă ineficace),
violarea art.3 interzicerea torturii (anchetă ineficace).
IPATI 05.02.2013 Violarea art.3 interzicerea torturii și a tratamentelor
inhumane și degradante (investigație ineficienta) și
violarea art.8, respectful vietii private și familiale,
respectful corespondentei
MITROFAN 15.01.2013 Violarea art.3 interzicerea torturii și a tratamentelor
inhumane și degradante, violarea art.6 dreptul la un
process echitabil, violarea art.13 dreptul la un recurs
efectiv.

2012
GASANOV 18.12.2012 Violarea art.3, interzicerea torturii și a tratamentelor
inhumane și degradante în timpul detentiei provizorii, i-
a fost interzis accesul la o asistență medicală
independentă din afara comisariatului de poliție, de
către autorități a fost efectuată o investigatie
ineficienta, repararea prejudiciului moral in suma de
12 000 Euro plus 1 500 Euro costuri și cheltuieli.
G.B. și R.B. 18.12.2012 Violarea art.8, dreptul la respectful vietii private și
familial, satisfacție inechitabila la nivel national pentru
sterilizarea de catre medic fara acordul
pacientei( inlaturarea ovarelor si a trompelor uterine in
urma nasterii prin cezariana.), repararea prejudiciului
moral in suma de 12 000 Euro și 2000 Euro costuri și
cheltuieli.
STRUC 04.12.2012 Lipsa violării art.3 interzicerea torturii si a tratamentelor
inhumane și degradante, desfasurarea efectiva a
investigatiilor, lipsa violarii art.6 dreptul la un process
rezonabil(termenul rezonabil), constatarea violării art.13
dreptul la un recurs efectiv
CIORAP 04.12.2012 Violarea art.3 interzicerea torturii și a tratamentelor
inhumane și degradante
CONSTANTIN 13.11.2012 Violarea art.3 interzicerea torturii și a tratamentelor
MODARCA inhumane și degradante
GHIMP și ALȚII 30.10.2012 Violarea art.2 dreptul la viata, ancheta ineficace,
repararea prejudiciului material și moral
CATAN și ALTII (c. 19.10.2012 Exceptia preliminara respinsă, cererea partial
R.Moldova și Rusiei) inadmisibilă, lipsa violării art.2 al Protocolului nr.1,
dreptul la instruire din partea Republicii Moldova și
constatarea violării art.2 al Protocolului nr.1, dreptul la
instruire din partea Rusiei(respectful convingerilor
filosofice a parinților privind dreptul la instruire),
repararea prejudiciului material și moral
BANCA 16.10.2012 Violarea art.6 dreptul la un process echitabil, accesul la
INTERNATIONAL justiție, violarea art.1 Protocolul Nr.1, dreptul la
A de INVESTITII și respectful proprietății și a bunurilor sale
DEZVOLTARE MB
S.A.
SFINX-IMPEX S.A. 25.09.2012 Violarea art.6 dreptul la un process echitabil
SHOLOKHOV (c. 31.07.2012 Lipsa violării art.6 dreptul la un process echitabil din
R.Moldova și partea Republicii Moldova, și constatarea violării art.6
Armenia) dreptul la un process echitabil, procedura de executare
din partea Armeniei, repararea prejudiciului moral
FUSU ARCADIE și 17.07.2012 Violarea art.9, libertatea de gîndire, de conștiință și de
ALTII religie
GHIREA 26.06.2012 Violarea art.6, dreptul la un process echitabil în
procedură penală, nerespectarea principiului egalității
armelor, repararea prejudiciului moral
GENDERDOC-M. 12.06.2012 Violarea art.11, dreptul la întruniri pașnice și dreptul la
asociere, violarea art.13+11, dreptul la un recurs efectiv,
violarea art.14+11, interzicerea discriminării
SOCHICHIU 15.05.2012 Violarea art.3, interzicerea torturii (pedeapsă inumană și
degradantă), anchetă ineficace
PLOTNICOVA 15.05.2012 Violarea art.3, interzicerea torturii (pedeapsă inumană și
degradantă), dreptul la un process echitabil, încălcarea
dreptului la apărare
I.G. 15.05.2012 Violarea art.3, interzicerea torturii, obligații pozitive
STRAISTEANU și 24.04.2012 Repararea prejudiciului material și moral, art.41
Alții
CULEV 17.04.2012 Violarea art.3, interzicerea torturii (pedeapsă inumană și
degradantă)
JOMIRU ȘI CRETU 17.04.2012 Violarea art.6 dreptul la un process echitabil, procedure
civile, violarea art.1 Protocolul nr.1 dreptul la respectful
proprietății private
ARSENIEV 20.03.2012 Violarea art.3 interzicerea torturii și a tratamentelor
inhumane și degradante
ASITO 13.03.2012 Cerere parțial inadmisibilă, violare a articolului 6 al
Convenţiei(dreptul la un process echitabil) şi a
articolului 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie(dreptul la
protectia proprietății și a bunurilor private) în partea în
care Curtea Supremă de Justiţie a pronunţat o decizie
suplimentară în privinţa pretenţiilor companiei C., lipsa
violarii art.6 al Convenţiei şi a articolului 1 al
Protocolului nr. 1 la Convenţie în partea în care Curtea
Supremă de Justiţie a pronunţat o decizie suplimentară
în privinţa pretenţiilor băncii; lipsa violării art.13,
dreptul la un recurs efectiv, repararea prejudiciului
material și moral în sumă de 15 000 Euro
BUZILO 21.02.2012 Excepție preliminară examinată în fond și respinsă
(privind epuizarea căilor de recurs interne), cerere
parțial inadmisibilă, violarea art. 3, interzicerea torturii,
anchetă ineficace, repararea prejudiciului moral
HADJI 14.02.2012 Violarea art.3 interzicerea torturii și a tratamentelor
inhumane și degradante
PIRNAU 31.01.2012 Violarea art.6 dreptul la un process echitabil, procedure
civile, violarea art.1 Protocolul nr.1 dreptul la respectful
proprietății private (privarea de proprietate)
BREGA și Alții 24.01.2012 Cerere parțial inadmisibilă, admisibilă în privința
violării art.11 privind libertatea de întrunire pașnică și
asociere și privind violarea art.5, dreptul la libertate și
siguranța persoanei (arestul și detenția ilegală) și a
dispus repararea prejudiciului moral și costuri și
cheltuieli.(a constatat lipsa violării art.10)
FERARU 24.01.2012 Violarea art.3 interzicerea torturii și a tratamentelor
inhumane, lipsa violarii art.5 in privinta arestului si
detentiei legale(motive întemeiate pentru a suspecta),
constatarea violarii art.5 in privinta duratei arestului
preventive, caracterului rezonabil, precum și a
garanțiilor procedural a controlului de legalitate a
arestului preventive, repararea prejudiciului moral
LEVINTA 17.01.2012 Constatarea violarii art.5 in privinta arestului si detentiei
ilegale, lipsa violarii art.5 in privinta duratei arestului
preventive, precum și constatarea violarii art.5 in
privinta garanțiilor procedurale a controlului de
legalitate a arestului preventiv,

2011
PASCARI 20.12.2011 Violarea art.3 interzicerea torturii (aspect material și
procedural)
BUREA și ALTII 13.12.2011 Violarea art.6-1dreptul la un process echitabil procedure
civile și 13 dreptul la un recurs efectiv
OJOG și ALTII 13.12.2011 Violarea art.6 dreptul la un process echitabil, procedure
civile, violarea art.1 Protocolul nr.1 dreptul la respectful
proprietății private
BERCUT 06.12.2011 violarea art.1 Protocolul nr.1 dreptul la respectful
proprietății private
TARABURCA 06.12.2011 Violarea art.3 interzicerea torturii (aspect material și
procedural), repararea prejudiciului moral
COJOCARU 15.11.2011 Violarea art.6 dreptul la un process echitabil, procedure
civile, violarea art.1 Protocolul nr.1 dreptul la respectful
proprietății private
IVANȚOC și ALTII 15.11.2011 Moldova şi-a onorat obligaţiile sale pozitive de a
(c. R.Moldova și asigura drepturile reclamanţilor garantate de Convenţie,
Rusiei) în privinţa faptelor denunţate începând cu iulie 2004;în
consecinţă, nu a fost o omisiune din partea Moldovei să
asigure drepturile reclamanţilor garantate de articolele
3, 5, 8 şi 13 ale Convenţiei, şi, prin urmare, nu a avut
loc nici o violare a acestor articole de către Moldova;
exceptia preliminara inaintata de Guvernul Republicii
Moldova în ceea ce priveşte lipsa unui control efectiv
asupra Transnistriei şi, în consecinţă, întinderea
responsabilităţii acestuia în temeiul Convenţiei pentru
plângerile formulate a fost examinata in fond și
retinuta,reclamanţii se aflau sub jurisdicţia Federaţiei
Ruse în sensul articolului 1 al Convenţiei şi, în
consecinţă, a respins obiecţia preliminară a Guvernului
rus pe motivul compatibilităţii ratione personae;și a
hotărît că a avut loc o violare a articolului 3 al
Convenţiei în ceea ce priveşte condiţiile de detenţie în
care se aflau dl Ivanţoc şi dl Tudor Popa până la
eliberarea acestora; o violare a articolului 5 al
Convenţiei şi o violare a articolului 13 al Convenţiei în
ceea ce priveşte detenţia dlui Ivanţoc şi a dlui Popa şi
lipsa remediilor efective în această privinţă; o violare a
articolului 8 al Convenţiei în ceea ce priveşte drepturile
reclamanţilor Eudochia Ivanţoc şi Victor Petrov la
respectarea vieţii lor private şi de familie şi la
corespondenţă; Federaţia Rusă trebuie să plătească
reclamanţilor, în termen de trei luni de la data la care
hotărârea devine definitivă în conformitate cu articolul
44 § 2 al Convenţiei, următoarele sume:(a)  dlui Andrei
Ivanţoc şi dlui Tudor Popa, fiecăruia, câte EUR 60,000
(şasezeci mii euro) cu titlu de prejudiciu material şi
moral;(b)  dne Eudochia Ivanţoc şi dlui Victor Petrov,
fiecăruia, câte EUR 20,000 (douăzeci mii euro) cu titlu
de prejudiciu material şi moral;(c)  reclamanţilor suma
totală de EUR 5,240.4 (cinci mii două sute patruzeci
euro şi patruzeci de cenţi)
MISTREANU 15.11.2011 Violarea art.6 dreptul la un process echitabil, procedure
civile, violarea art.1 Protocolul nr.1 dreptul la respectful
proprietății private
NORMA SRL 03.11.2011 Violarea art.6 dreptul la un process echitabil, procedure
civile, violarea art.1 Protocolul nr.1 dreptul la respectful
proprietății private
STOG și ALTII 03.11.2011 Violarea art.6 dreptul la un process echitabil, procedure
civile, violarea art.13 dreptul la un recurs efectiv,
violarea art.1 Protocolul nr.1 dreptul la respectful
proprietății private
RASSOHIN 18.10.2011 Violarea art.6 dreptul la un process echitabil, procedure
civile,
GOROBET 11.10.2011 Violarea art.5-1 dreptul la libertatea si siguranta
persoanei, internarea fortată intr-o instituție psihiatrică,
violarea art.3 interzicerea torturii, cerere partial
inadmisibila, repararea prejudiciului material respinsa,
repararea prejudiciului moral admisa
FOMIN 11.10.2011 Violarea art.6, dreptul la un process echitabil, procedura
contraventionala, accesul la justitie, repararea
prejudiciului material respinsa, repararea prejudiciului
moral admisă
AGURDINO SRL 27.09.2011 Violarea art.6 dreptul la un process echitabil, procedure
civile, violarea art.1 Protocolul nr.1 dreptul la respectful
proprietății private
CRISTINA 27.09.2011 Violarea art.5-1 și 5-5 dreptul la libertatea și siguranța
BOICENCO persoanei
VARTIC și ALTII 20.09.2011 Violarea art.6 dreptul la un process echitabil, procedure
civile, violarea art.1 Protocolul nr.1 dreptul la respectful
proprietății private
DRAGOSTEA 13.09.2011 Violarea art.6 dreptul la un process echitabil, procedure
COPIILOR- civile, violarea art.1 Protocolul nr.1 dreptul la respectful
PETROVSCHI- proprietății private (retinuta doar satisfactia echitabila)
NAGORNII
DAN 05.07.2011 Violarea art.6 dreptul la un process echitabil, procedure
civile
HARITONOV 05.07.2011 Violarea art.3 interzicerea torturii
AVRAM și ALTII 05.07.2011 Execeptia preliminara examninata in fond și respinsa
(privind statutul de victim), violarea art.8 dreptul la
respectful vietii private și familiale, repararea
prejudiciului moral
OCULIST și IMAS 28.06.2011 Violarea art.6 dreptul la un process echitabil, procedure
civile
IPATE 21.06.2011 Violarea art.3 interzicerea torturii (aspect material și
procedural)
MOCANU 17.05.2011 Violarea art.6 dreptul la un process echitabil, procedure
civile, violarea art.1 Protocolul nr.1 dreptul la respectful
proprietății private
BISIR și TULUS 17.05.2011 Violarea art.3 interzicerea torturii (aspect material și
procedural), violarea art.8 dreptul la respectful vietii
private si familiale
GANEA 17.05.2011 Exceptie preliminara respinsa(statutul de victim),
violarea art.5-1, 5-5, repararea prejudiciului moral
ROTARU 15.02.2011 Violarea art.3 interzicerea torturii, violarea art.13
dreptul la un recurs efectiv
IGNATENCO 08.02.2011 Cerere partial inadmisibila, lipsa violarii art.5-1,
constatarea violarii art.5-3, dreptul la liberatatea si
siguranta persoanei, repararea prejudiciului moral
LIPENCOV 25.01.2011 Violarea art.3 interzicerea torturii (aspect material și
procedural), violarea art.5-1 dreptul la liberatatea si
siguranta persoanei, repararea prejudiciului moral
MUHIN 25.01.2011 Violarea art.6-1 dreptul la un process echitabil,
procedure civile, violarea art.13 dreptul la un recurs
efectiv
BORDEIANU 11.01.2011 Violarea art.8 dreptul la respectful vietii private si
familial, prejudiciu material respins, prejudiciu moral-
admis