Sunteți pe pagina 1din 1

Consiliului Superior al Magistraturii

de la solicitantul la funcţia de judecător


_____________________________________________
(Numele, prenumele, funcţia, instituţia în care activează,
telefon de contact)

CERERE

Prin prezenta, solicit respectuos iniţierea procedurii de accedere în funcţia de


judecător, cu expedierea materialelor în privinţa candidaturii mele la Institutul
Naţional al Justiţiei în vederea susţinerii examenului de capacitate şi ulterior la
Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în vederea selectării.

Data depunerii cererii Numele, prenumele

Semnătura