Sunteți pe pagina 1din 5

Soluţie

( 12 )( 3− 13 )( 4− 14 ):15= 4−1
1. 2−
2

9−1 16−1 1
3

4
∙ =
3 ∙ 8 ∙15
15 2 ∙3 ∙ 4 ∙15
=1

2. f(x)=x2+5; f(-x)=(-x)2+5=x2+5 deci f(x)-f(-x)=0 pentru orice număr real x.


3. Ridicăm la puterea a doua și obţinem 4x-3=2x+1 deci 4x-2x=3+1 rezultă 2x=4 obţinem
soluţia x=2 care verifică ecuaţia iraţională din enunţul problemei.
4. Dacă rezolvăm ecuaţia de gradul 2 obţinem rădăcinile 1 și 2 care observăm că se regăsesc
printre elementele mulţimii A.
numar cazuri favorabile 2 1
P= = =
numar cazuri posibile 10 5
y B − y A 3−0
5. m AB= = =−1 ABd m AB=md =−1 ecuaţia dreptei d care trece prin origine
x B −x A 0−3
și este paralelă cu AB este: y-0=-1(x-0) deci ecuaţia căutată este y=-x care mai poate fi scrisă
x+y=0
6. Aria rombului este formată din produsul diagonalelor ȋmpărţit la 2
AC ∙ BD 6 ∙ 4
S ABCD = = =12
2 2
Soluţii
1.
a) B(0) = A

det(B(0))= |35 −2
−3|
=-9+10=1

3 −2 ∙ 3 −2 = c 11 c 12 = −1 0
b) A ∙ A= (
5 −3 5 −3 )( )(
c 21 c 22 )(
0 −1 )
A ∙ A + I 2 = −1 0 + 1 0 = 0 0 =O2
( )( )( )
0 −1 0 1 0 0

3 −2 −x 1 0 = 3−x −2
c) B ( x ) =A−x I =(
2
5 −3 ) ( 0 1 ) ( 5 −3−x )
det(B(x)) = - (9-x2) +10=-9+x2+10=x2+11 deoarece x20
2. a) 2020*(-1)=-2020+2020-1+4=3
b) x*y=xy+x+y+1+3=x(y+1)+(y+1)+3=(y+1)(x+1)+3=(x+1)(y+1)+3
c) m*n=(m+1)(n+1)+3=2 rezultă (m+1)(n+1)=-1 Numerele ȋntregi care ȋn produs dau
rezultatul -1 sunt 1 și -1
deci avem m+1=1 și n+1 = -1 de unde rezultă m=0 și n=-2 și dacă egalăm invers
m+1=-1 și n+1 = 1 de unde rezultă m=-2 și n= 0
Soluţii

1. a) f '(x)= (2x4-4x2 - 3)'=(2x4)'-(4x2)' - 3'=8x3 -8x =8x(x2-1)=8x(x-1)(x+1) cu x R


b)

y = f(x0) + f’(x0 )( x - x0) sau y-y0=f ' (x0)(x-x0) unde y0=f(x0)


f(1)=2-4-3=-5
f ' (1)=0
y=-5 este ecuaţia tangentei cautate
c) dacă f '> 0 atunci f crescătoare

-5f(x)-3
se studiaza semnul derivatei care este pozitiva pe (-1,0) deci f este crescatoare si negativa pe
(0,1) f este descrescatoere
f(-1)=-5
f(1) =-5
f(0)=-3
4 4 4
x3 4 64 1 63
1 1
2 2
2.a) ∫ ( f ( x )+ √ x ) dx=¿ ∫ ( x −√ x+ √ x ) dx=∫ x dx=
1
| = − = =21¿
3 1 3 3 3

b) F ' (x)=f(x)
3 '

( 3

3
x 2 x√ x
3
+2020 =
x
3

'
2x
)( )
3
3 '

( )
2
2
1
2
+ 0=x − x 2 = x −√ x =f(x)
2
2
2
2 x
c) ∫ x (e )' dx=
1
2 2 2
x e 2 −∫ ( x 2 ) e x dx =4 e2−e−2∫ x (e x )' dx=4 e2−e−2 x e x 2 + 2∫ e x dx=4 e 2−e−4 e 2+ 2e+2e x 2=e+2 e 2−2
| | |
2 x '

1 1 1 1 1 1

∫ f g ' dx=fg−∫ f ' gdx integrarea prin parti