Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea şcolară ………………………………………………………………………….

Clasa ……………
Prof.înv.primar ……………………………………………………………………………

PROCES VERBAL ,

Încheiat astăzi, , în cadrul şedinţei cu părinţii elevilor clasei .

Ordinea de zi cuprinde:
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………….....
 ……………………………………………………………………………………………….....

La şedinţă sunt prezenţi ...... părinţi din totalul de …… , un număr de ....... lipsind motivat , iar
restul de..............nemotivat .
Discuţii :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal .


Întocmit ,
Participanţii la şedinţa cu părinţii clasei ……… din data de ......................

Nr. Numele şi prenumele părinţilor Semnătura


crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.