Sunteți pe pagina 1din 1

Pe parcursul desfășurării probei scrise este interzisă deținerea și folosirea vreunei surse de consultare, inclusiv a

telefoanelor mobile. Nerespectarea prevederilor menționate atrage după sine eliminarea din concurs, cu


notarea înscrierii “anulat” pe lucrare și consemnarea celor întîmplate în procesul-verbal.