Sunteți pe pagina 1din 1

Consiliul raional Cimișlia anunță concurs

pentru ocuparea funcțiilor publice


vacante:
Nr. Denumirea funcției Subdiviziunea Nr. de Data limită
d/o vacante unități de depunere a
vacante dosarelor
1. Specialist principal Direcția Dezvoltare 1 03.01.2020
Teritorială
2. Specialist superior Direcția Dezvoltare 1 03.01.2020
Teritorială
3. Specialist Direcția Dezvoltare 1 03.01.2020
Teritorială

 Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe panoul


informativ al Consiliului raional Cimișlia și pe cariere.gov.md

1. http://cariere.gov.md/display-job/11860/Specialist-principal,-Direc%C8%9Bia-Dezvoltare-
Teritorial%C4%83.html

2. http://cariere.gov.md/display-job/11861/Specialist-superior,-Direc%C8%9Bia-Dezvoltarea-
Teritorial%C4%83.html

3. http://cariere.gov.md/display-job/11862/Specialist,-Direc%C8%9Bia-Dezvoltare-Teritorial
%C4%83.html

Data limită de depunere a Dosarului de concurs – 3 ianuarie 2020 ora 17:00

Telefon - 0241 2-21-43;

E-mail – crcim@mail.ru

Persoana de contact- Vasluian Mariana, specialist principal, aparatul președintelui;

Informații pe adresa: or. Cimişlia, bd. Şt. cel Mare, nr. 12, etajul 2, bir.217.