Sunteți pe pagina 1din 9

Gradința Nr.

23
Strada Soldat Gheorghe Răduță 1, București

EVALUARE SUMATIVĂ
SEMESTRUL I
“SĂ VEDEM CE-AM ÎNVĂŢAT!”
2019/2020
GRUPA MICĂ IEPURAȘII

EDUCATOARE: prof. înv. preşc. LUPU ELENA


prof. înv. preşc. COMAN CRISTINA
EVALUARE SUMATIVĂ INTERSEMESTRIALĂ
GRUPA MICĂ

Nr. Categoria de Comportamente Tema activității


măsurabile Itemi Calificativ acordat
crt. activitate Forma de realizare
- să pronunțe
corect sunetele
limbii „Cel mai bun a) Recită o poezie pe
române. recitator!” care a învățat-o. 2pct

Joc didactic
„Recunoaște
imaginea”
6-8p=CN
Fructul preferat- b) Colorează fructul care 3-6p=CD
DOMENIUL colorat în contur îți place.2pct 1-4p=CA
- să recunoască c) Recunoaște un joc de
LIMBĂ ȘIdin imagini fructe iarna
1. care îi plac, un
COMUNICA joc de iarnă care
RE îi
place și pe Moș
Crăciun
2 pct
„Așază repede și
- să formeze bine!” a) Grupează jucăriile
grupe de obiecte Joc didactic date, după formă. 2pct
- să recunoască formare de grupe b) Alege mașinuțele, 7-9p=CN
DOMENIUL jucăriile mari după: păpușile, ursuleții... 4-7p=CD
- să recunoască formă, mărime,
ȘTIINȚE: culorile culoare; mari. 2pct 1-4p=CA
2. ACTIVITĂȚ - să cunoască c) Alege numai jucăriile
I poziții spațiale poziții spațiale albastre...roșii...3pct
MATEMATI d) Așază ursulețul pe...
CE sub... în față... în
Spate 2pct
- să recunoască „Roata a) Încercuiește imaginea
anotimpurile anotimpurilor” care te bucură cel
DOMENIUL - să recunoască
legume și fructe
de Joc didactic mai mult iarna. 2pct
ȘTIINȚE: b) Alege o legumă, un
3. CUNOAŞTE toamna fruct de toamnă. 2pct 4-6p=CN
REA c) Recunoaște o legume 2-4p=CD
MEDIULUI care se pune la 1-2P=CA
murat. 2pct
a) Cântă împreună cu
- să asculte și să educatoarea 2pct
interpreteze „Recunoaște b) Cântă cu grupul de
DOMENIUL cântece melodia!” copii 2pct 7-9p=CN
ESTETIC ȘI simple. c) Cântă individual. 3pct 4-7p=CD
- să execute
mișcări ritmice d) Execută mișcările
4. CREATIV: sugerate unui joc muzical. 2 pct 1-4p=CA
EDUCAŢIE de text.
MUZICALĂ
5. DOMENIUL - să obțină efecte „Colorează Zâna a) Colorează fără să 4-6p=CN
plastice prin Toamna!” depășească spațiul.3p 2-4p=CD
b) Colorează întreaga 1-2p=CA
imagine.2p
c) Colorează o parte din
imagine 1p
îmbinarea
ESTETIC ȘI culorilor de bază
5. CREATIV:
EDUCAŢIE
PLASTICĂ

DOMENIUL - să cunoască și „Mă spăl des pe a) Cunoaște reguli de


OM ȘI să aplice reguli de mâini” igiena care trebuie
respectate. 2pct
b) Se spală pe mâini
singur folosind
săpunul. 3 pct
c) Cere să se spele pe 5-7p=CN
SOCIETATE mâini dacă observă că 3-5p=CD
: igiena este murdar. 2 pct 1-3p=CA
6. EDUCAŢIE
PENTRU
SOCIETATE
- să lipească a) Întinde corect pasta de
frunzele și fulgii Activitate practică: lipit pe hârtie. 2pct
4-6p=CN
DOMENIUL realizând colaje „Tablou cu Zâna b) Așază estetic frunzele 2-4p=CD
OM ȘI estetice Toamna și și fulgii, pe spațiul 1-2p=CA
SOCIETATE indicat. 2pct
: c) Lucrează îngrijit și
păstrează curățenia la
ACTIVITAT
7. Zâna Iarna” masa de lucru. 2pct
E
PRACTICĂ

- să execute
exerciții de mers Traseu aplicativ: a) Merge respectând
și mers, comenzile și având o
5-7p=CN
alergare păstrând 3-5p=CD
poziția corectă alergare, săritură ținută corectă. 3pct 1-3p= CA
- să execute b) Aleargă și sare la
corect și rapid comanda
DOMENIUL diferite educatoarei.2 pct
8.
c) Execută exercițiile
PSIHOMOT mișcări la după demonstrație.
RIC comandă 2pct
Comportament atins= CA
Comportament care necesită sprijin = CN
Comportament în dezvoltare =CD
EVALUARE SUMATIVĂ INTERSEMESTRIALĂ
GRUPA MICĂ
REZULTATUL EVALUĂRII
NUMELE ŞI
Nr.crt. Educație
PRENUMELE Educarea Activitate Cunoașterea Activitate Educație Educație
pentru DPM Comportament
limbajului matematică mediului practică plastică muzicală
societate
AL AHMAD
MATEI
1 CONSTANTIN 7P 9P 4P 5P 4P 4P 4P 7P CD
ALEXE
2 TEOODORA 3P 7P 4P 5P 4P 4P 4P 5P CD

COSTEA LUIZA
ANDREEA
3 TEODORA 8P 8P 4P 6P 4P 5P 8P 5P CD

CREȚU MATEI 4
4 VASILE 6P 7P 6P 5P 5P P 8P 5P CD
GHEORGHE
5 ANDREI 8P 9P 6P 7P 6P 4P 7P 7P CN
GOIU ERICA
6 ELENA 6P 4P 4P 5P 4P 2P 4P 5P CD

LAHMATOV
7 ANTONIO STEFAN 6P 9P 6P 7P 6P 6P 7P 6P CN
MATEI ANA
8 IOANA 7P 7P 5P 6P 5P 6P 7P 5P CN
MICU MIRUNA 4
9 NICOLETA 6P 5P 4P 5P 4P P 5P 4P CD

PĂULEȚU DIANA
10 MARIA 3P 4P 3P 3P 2P 4P 4P 3P CA
SCHUE MIRUNA 6
11 NATALIA 6P 7P 4P 5P 4P P 7P 5P CD
STANCIU EDUARD
12 MIHAI 4P 4P 4P 5P 4P 4P 4P 6P CA

13 3P 2P 2P 3P 2P 2P 4P 3P CA
STĂNCIULESCU
SEBASTIAN
ADRIAN
STOICA AMALIA
14 ELENA 2P 2P 2P 3P 2P 2P 4P 3P CA
ȘERBAN
ALEXANDRU
15 GABRIEL 4P 5P 4P 5P 4P 4P 5P 4P CD

UNGUREANU
ANDREI
16 GEORGIAN 4P 4P 4P 3P 4P 4P 4P 3P CD

ZDRĂILA GEORGE
17 CRISTIAN 8P 9P 6P 7P 6P 6P 7P 7P CN

UNGUREANU
ANDREI
18 GEORGIAN 6P 7P 4P 6P 6P 6P 7P 7P CÎ

ZDRĂILA GEORGE
19 CRISTIAN 4P 4P 2P 3P 2P 2P 4P 3P CA

Din totalul de 19 copii Comportament CN=5copii Comportament CD=11copii Comportament CA=3 copii
Raport de evaluare sumativă

Copiii grupei Mică 2 s-au adaptat relativ ușor, având în vedere nivelul de vârstă mediul și
programul grădiniței și s-au integrat în colectivitate.Au început să se joace împreună, unii dintre
ei inițiază deja jocuri.
Pe parcursul semestrului I s-au format deprinderi necesare la spălător, la masă, la dormitor,
deprinderi de autoservire, majoritatea copiilor mănâncă singuri, câțiva copii reușesc să se
îmbrace și să se dezbrace singuri
DOMENIUL ŞTIINŢE- CUNOAŞTEREA MEDIULUI:În cadrul activităţilor de cunoaşterea
mediului 10 din 19 copii evaluați au demonstrat că au cunoştinţe despre anotimpuri,
recunoscând aspectele specifice fiecăruia, cunosc şi analizează corect fructe şi legume, recunosc
cu uşurinţă obiectele vestimentare şi anmalele domestice sau sălbatice învăţate.
MĂSURI AMELIORATIVE:copiii care au întâmpinat dificultăţi vor desfăşura activităţi
suplimentare în cadrul activităţilor liber-creative prin diverse forme de activitate: colorare,
„citire” de imagini, jocuri de masă, etc.
ACTIVITATEA MATEMATICĂ:
În cadrul activităţilor de matemătică 12 copiii au demonstrat că ştiu să plaseze obiectele în
poziţiile indicate, clasifică elementele atât după culoare, cât şi după mărime şi folosesc limbajul
matematic adecvat.
MĂSURI AMELIORATIVE:Copiii care au întâmpinat dificultăţi vor desfăşura activităţi
suplimentare în cadrul activitaţilor liber-creative prin sortarea jucăriilor după anumite criterii,
desfăşurarea unor jocuri „ghici unde s-a ascuns ursuleţul”, „aşează jucăria…”, etc. Pentru
stabilirea relaţiilor spaţiale, etc.
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
EDUCAREA LIMBAJULUI:
În cadrul activităţior de educarea limbajului am observat că 8 copii nu pronunță
corect sunetele limbii române, un copil nu articulează cuvinte, un copil învață să articuleze
cuvintele.În general copiii iau parte la activitățile de joc și de învățare atât în calitate de vorbitor
cât și de auditor.Majoritatea copiilor răspund adecvat verbal și comportamental la ceea ce li se
cere.În general copiii se exprimă în propoziții simple, corect alcătuite din punct de vedere
gramatical.8 copii utilizează corect instrumentele de scris, trasând difereite linii
MĂSURI AMELIORATIVE:
-copiii care au dificultăţi de pronunţie – se vor desfăşura mai multe jocuri exerciţiu de corectare a
vorbirii;
-copiii care sunt timizi vor fi solicitaţi mai des şi încurajaţi pentru a căpăta încredere în forţele
proprii;
-se vor desfăşura în continuare activităţi care să stimuleze dezvoltarea şi îmbogăţirea
vocabuarului;
-se va pune accentul pe pronunţia corectă a sunetelor
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV
EDUCAŢIE MUZICALĂ:
Interpretează în cor cântece cunoscute, doar 8 interpretează individual, 3 copii creează pe loc
diferite cântece.
MĂSURI AMELIORATIVE:
-se va insista pe redarea corectă a liniei melodice, dar şi asupra mişcărilor sugerate de textul
cântecului,pe formarea deprinderilor ritmice.
ACTIVITĂŢI ARTISTICO –PLASTICE:
Majoritatea copiilor cunosc culorile de bază, mânuiesc pensula, modelează utilizând
tehnici învățate.
MĂSURI AMELIORATIVE:
-se va insista pe redarea liberă a desenului, lăsând copiii să elaboreze creaţii individuale,
originale pentru a stimula creativitatea şi originalitatea.
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE-ACTIVITATE PENTRU SOCIETATE:
În cadrul acestor activităţi s-a observat că fiecare copil respectă regulile de
comportare civilizată la grădiniţă, acasă şi conştientizează consecinţele pozitive sau negative ale
comportamentului asupra celor din jur.
MĂSURI AMELIORATIVE:
 se va insista pe formarea unui comportament civilizat desfăşurând activitaţile de
dezvoltare personală, jocuri de rol, participând la acţiuni diverse: spectacole teatru, vizite la
diverse instituţii sau locuri de muncă ale părinţilor, vom desfăşura activităţi pe domenii
experenţiale privind educaţia civică, rutieră, religioasă, pentru sănătate sau PSI.
ACTIVITATE PRACTICĂ:
În cadrul acestor activităţi s-a observat o evoluţie în ceea ce priveşte folosirea corectă
a materialelor puse la dispoziţie în vederea realizării temei, precum şi a tehnicilor
corespunzătoare (rupere/lipire/îmbinare, etc.).
MĂSURI AMELIORATIVE:
 se va insista asupra copiilor care au întâmpinat dificultăţi în realizarea temei date
prin realizarea unor colaje, aplicării în cadrul activităţilor din centrele de activitate.
DOMENIUL PSIHO-MOTRIC-EDUCAŢIE FIZICĂ:
Copiii au o dezvoltare fizică conform nivelului de vârstă.În general copiii răspund
motric la comanda dată, respectă poziția corpului, utilizează în timpul zilei deprinderi de mers și
alergare.10 copii se mișcă în ritmul muzicii, asociază mișcarea sugerată de text.În cadrul
jocurilor de mișcare, 5 copii nu respectă regulile, 14 copii din grupă își coordoneză corect
mișcările care țin de motricitatea fină a vârstei.
MĂSURI AMELIORATIVE:
 se va insista pe desfăşurarea de jocuri de mişcare, sportive şi distractive, având în
vedere dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative.