Sunteți pe pagina 1din 5

An şcolar 2019 – 2020

PLANIFICARE ANUALĂ
LUDOTERAPIE

ARIA CURRICULARĂ:
„TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI
INTEGRATĂ”

Clasa a IX-a B
Profesor educator: Patraş Mihaela

Nr.ore / săptămână: 4
Nr. săptămâni: 34+1
Nr. total ore: 136
Director, prof. Vasilica Cismaşu
Responsabil comisie metodică, prof. ed. Lupaş Georgeta Daniela

OBIECTIVE CADRU:

1. Stimularea autocunoaşterii, cunoaşterii celorlalţi şi a mediului înconjurător


2. Stimularea şi dezvoltarea capacităţilor psiho-individuale în vederea adaptării la mediu
3. Formarea unor abilităţi manuale şi a unor deprinderi practic-aplicative
4. Formarea conduitelor independente pentru integrarea în plan social

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

1.1 Explorarea senzorială (vizuală, auditivă, gustativă, olfactivă, tactilkinestezică) a obiectelor, fiinţelor
1.2 Formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii: coordonare oculo-motorie; schemă corporală şi lateralitate; conduite perceptiv-motrice de bază
(culoare, formă, mărime); orientare, organizare, structurare spaţio-temporală
1.3 Cunoaşterea şi operarea cu elementele familiare din mediul înconjurător

2.1 Stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea şi dezvoltarea proceselor psihice de bază
2.2 Valorificarea structurilor psihoindividuale în conduite independente

3.1 Formarea şi dezvoltarea unor conduite motrice generale


3.2 Exersarea şi valorificarea conduitelor manuale prin realizarea de produse în cadrul unor activităţi
organizate

4.1 Iniţierea şi stabilirea de relaţii cu cei din jur, utilizând diverse forme de comunicare
4.2 Participarea la situaţii de comunicare şi relaţionare socială
4.3 Rezolvarea unor situaţii practice de viaţă prin folosirea experienţei personale

NR. UNITATEA OBIECTIVE DE REFERINŢĂ NR. SĂPTĂMÂNA OBS.


CRT DE ÎNVĂŢARE ORE
1. Explorarea senzorială 1.1 Explorarea senzorială (vizuală, auditivă, 20 23-27.09.2019
gustativă, olfactivă, tactil-kinestezică) a 30.09-04.10.2019
obiectelor, fiinţelor 7-11.10.2019
14-18.10.2019
21-25.10.2019
2. Psihomotricitatea 1.2 Formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii: 16 28.10-1.11.2019
coordonare oculo-motorie; schemă corporală şi 4-8.11.2019
lateralitate; conduite perceptiv-motrice de bază 11-15.11.2019
(culoare, formă, mărime); orientare, organizare,
structurare spaţio-temporală
3. Jocuri de operare cu 1.3 Cunoaşterea şi operarea cu elementele 16 25-29.11.2019
elemente familiare din familiare din mediul înconjurător 2-6.12.2019
mediul înconjurător 9-13.12.2019
16-20.12.2019
4. Jocuri pentru 2.1 Stimularea dezvoltării intelectuale prin 12 20-24.01.2020
dezvoltarea proceselor exersarea şi dezvoltarea proceselor psihice de 27-31.01.2020
psihice de bază bază 3-7.02.2020
5. Jocuri pentru 2.2 Valorificarea structurilor psihoindividuale 8
valorificarea în conduite independente 10-14.02.2020
structurilor psiho- 17-21.02.2020
individuale în conduite
independente
6. Conduite motrice 3.1 Formarea şi dezvoltarea unor conduite 8 24-28.02.2020
generale motrice generale 2-6.03.2020
7. Abilităţi manuale 3.2 Exersarea şi valorificarea conduitelor 12 9-13.03.2020
manuale prin realizarea de produse în cadrul 16-20.03.2020
unor activităţi 23-27.03.2020

8. Situaţii de comunicare şi 4.2 Participarea la situaţii de comunicare şi 12 30.03-3.04.2020 22-29.04.2020


relaţionare socială relaţionare socială 29.04-01.05.2020 Săptămână
4-8.05.2020 dedicată activităților
extracurriculare și
extrașcolare, în cadrul
programului
numit „Şcoala altfel: Să
știi mai multe, să fii mai
bun!”, având un orar
specific
9. ATELIER
Atelierul se va desfășura
pe tot parcursul anului
școlar în zilele de marți
și miercuri a fiecărei
săptămâni începând cu
data de 1 oct. 2018.

10. Jocuri pentru integrare 4.3 Rezolvarea unor situaţii practice de viaţă 12 11-15.05.2020
socio-culturală prin folosirea experienţei personale 18-22.05.2020
25-29.05.2020
1-5.06.2020
11. Evaluare Evaluarea iniţială, intersemestrială şi finală 20 Iniţială:9-
Grilele de evaluare a nivelului de dezvoltare a 20.09.2019
elevului cu C.E.S Intersemestrială:
13-17.01.2020
Finală: 8-
12.06.2020

S-ar putea să vă placă și