Sunteți pe pagina 1din 2

Aria curriculară: Terapie educaţională complexă şi integrată

Disciplina de învăţământ: SOCIALIZARE


Clasa: a VIII-a C
Nr. ore pe săptămână: 3 Director, prof. Vasilica Cismaşu

Responsabil comisie metodică, prof. ed. Monica Ilea

PLANIFICAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Comunicare şi relaţionare umană pozitivă


Nr Nr. Ob Exemple de activităţi de Resurse
crt Detalieri de conţinut Data de Evaluare Obs.
ore învăţare didactice
ref
1. Spune cine este şi ce face? 25.11.2019 1 Ex. de conştientizare a categ. de Conversaţia Orală
2. Joc de rol: În vizită 28.11.2019 1 persoane după vârstă/gen: băiat, Jocul didactic
3. Semnele de circulaţie 29.11.2019 1 fată, tânăr, copil, bătrân şi după Povestirea Observarea
funcţie/poziţie (profesor, poliţist, Imagini sistematică a
4. poştaş etc). Descrierea elevilor
5. 2.1 Ex. pentru însuşirea formulelor Fişe de lucru
6. de adresare/ politeţe în Explicaţia Apreciere
comunicarea pe orizontală (elev- verbală
7. elev/prieten) şi pe verticală
8. (elev/părinte/profesor)
9.

10.
11
12.

13.
14.
15.

16
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.
30.

S-ar putea să vă placă și