Sunteți pe pagina 1din 1

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale


Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de
sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi
Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate
Operațiunea B – Centre comunitare integrate
Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni
Anexa 7
Lista de echipamente, dotări, lucrări, servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile
-model orientativ-

Nr. Denumirea UM Cantitat Preţul Valoare Sub- Eligibil Neeligibil


crt. echipamentelor/ e unitar totală categoria
dotărilor/lucrărilor/ (fără bugetară (se va menţiona (se va menţiona
serviciilor T.V.A) suma inclusă pe suma inclusă pe
eligibil) neeligibil)
0 1 2 3 4 5(3x4)
Dotări (se includ utilajele, echipamentele tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, dotări) – vor fi prezentate informaţii la
nivel de tip de dotare pe obiect de investiţie)
           
           
TOTAL    
Denumire lucrări – vor fi prezentate informaţii la nivel de obiect de proiectare
           
           
TOTAL    
Denumire servicii – vor fi prezentate informaţii la nivel de tip de serviciu
           
           
           
TOTAL    

S-ar putea să vă placă și