Sunteți pe pagina 1din 6

c 

 
    
     
   
    
     
        ! 
   " p

      #


" $ %   !    &
# '  
& '   
 '   
 c    
 c       "
 (  #
p

p p

p
j 
p p

     ) *     +   !    
    ,,,-+   
  
 
./,0( 12(,, 3(.45414,
,             + 
    ! 5  +  
  +  +     !   + % 
   +   ( +  
     %  +    !
 %      .   +        
   +      + +
p

p
   !   0       
  + ( -  4  + 
      +          
    
 12( 53/,4 3'/(4 3(.4c/,
  5c0c.5(13  .4c.'54
 , ,,-+
  .4 c.1.2,c  +         
  ! +   +  +  
+    +  +    +  +   / + 
   !      !+ 
 ,        ,  
  ,,-+          
       !            
3      -      5c 0c. 5(1  
  ,+  3     &&&   & 6+   - 
& &&&   +     +  
 &&&+ &&&     +  !  
    !        + 
        && +   &&&     
3  &&&             
  !        +     
     ,+       +   
 "&&+ !   - + + 
  +       +  
+         +       
  !  c &&         -   
  + -         +  
 +  7-8c      && +  &&   
      +    
+ +       !     
 
p

u 

   
   
 p

p
p p p

p p 
p

 ppp

p 
p p
p


 p 
p p
ppp
p ppp

p pp
 p
ppp  p

p pp

p

p !ppp

p

" 
p
p# p$
p p pp
p% ppp
 p
ppp

p p p p ppp

p &p
p p p


p
p% pp
 p p p
p
p 
p'pp

p p

(
p ppp$
p pp
p p

 pp$
p p)#
p
# p 
p

p 
p


p p pp* p p pppppp p 
p
pp pp

p

p
p pp p+
p p
 p
p

ppp
pp# p,
p

p
p ppp

p p
p p- p./ pppp p p
p

ppp pp01pp 
p 
p p

p
p

p
p
pp
pp p 
p 
pp
ppppp p
p
p p pp

p p

p
p

 
 
p
 p 
p+
p p &p
 p p!p# pp


 p p-,p

 p p
p pp2

p pp
p$
ppp 
3p pp

2p
 pp pp4&p
 p p pp

 p
p

p p$
p
p p $p p p
p% p p
p 
pp
p
p 
pp ppp

 p
p p pp p
pp p
p  3p p+
p p5

 p
 p
p & p
p
ppp p p p p  pp $ p

p
p ppppp p pp 
 p pp pp
p p # pp  p
p&p p p


p p
pp p
p p p

p

p$p
 
pp p
 pp
6
 p7 p
pp $
p
 p% p
 p p p)#
p 
p
pp

 p p
p pp p ppp p 
p
p+
p p p
pp p
p$ 

pp

p $ 
p
p p 
ppp 
p# p
&p p
p
p# p0pp
p
ppp

ð
 
 p

+p pp


 pp
 
p+
p pppp p pp#

p
p
ppp pp
p
pp$ 


pp  

ppp pp pp


p$
p pp p
p
p# pp &p
p p

2 pp p p 


pp
p p.
p pppp#

pp 
p
 p pp p p 
p

p p
pp p pp
p8

pp p p
 pp
p p
pp p
pp
ppp p p
 p  p
pp


3p p+
p pp

2ppp

p

p p p3p 
 p
pp p pp p pp
 ppp'p

p p
p
pp

p pp p p
pp
pp

 p9 pp p


pp# ppp00p

pp pp,pp
p
p

p
$p
pp
p
p p
$p

28ppp p p
p
pp
pp 1'pp
pp 
p
p pp:;ppp

p pp

p00pppp 3p p+
p p2+p p

pppp
3ppp# pp ppp pp p p p
2 p p
$p # p$p
pppp3p

2, p # pp$# p8p p pp


p$p
 
p
pp
ppp
p p
 pp p p  3p p+
p p% pp
p p
p01pp p
p
 p pp
p p $
p p2<
p
p $
p  pp p
p $
p p

$p
 p 


pp
ppp&p p 3p
p p
p
p
pp


 p
( pppp$
p

p p
ppp
p ppp 

ppppp

pp# p# pp=
p
p # p

p ppp
'pp=
ppp

*p p

$
p p
p
p6 pp
p  p p>p
p 
p 
p


p
p
p p 
ppppp p
p<

pp p
pp p
p p pp
ppp $
p 
pp

c p

*p
p p$
p pp
pp
pp 
p
pp p

p
pp pp
p 
p

p
p p p 
p p 
p

p 
pp

p
p

p
 
p


p p 
p


p
p

p
p

 p 
p

*p$
p p $ p ppp$
 p pp 
 p

  
 
p

+
p p pp p p p# p p p
pp
p p+
 p
pp p p p

pp

 pp p pp
 p$
 p p
p
p

c     


 !"

  p

2+p

pppp
p pppp 
p $ p

p p p
p p$
p
pp
3p
p
ppp
p7ppp


pp$
p2+
 p

pp
p p
p p
p p pp p

?pp & p pp
& 
p@pp p$
p
p p@p &p pp

p p pp
p
 
p p pp p
p
3pp+
p p

(
ppp p

p $ p

p
p
 pp
pp p p

p p
p
 pp# p p
p 
p$
p

27 p
pp
 ppppp# p pp
p p p
p
p
p p
 p p
p 
 3p 
p
p

( pp

 p p p p
p
 p pp+
p p
p ppp

p p
p  p pp
p 
pp(p
p
ppp


 p p p ppp p
p pp
p 
pp p p@pp
0p!p p p

c # 


  p

p
p p p$ p p
p ppp 
pp p$
 p(p$p
p
p p p
pp+p

p p p pp
$pp p
p p


pp
p 
p# ppp pp
p0p p

pp
p p pp p!p
p p

p p p$ 

pp
p p

$p p
p 
p p p$
 
p
p)#

p p
 p

p
pp4

p
 

pp
pppp

pp

p
p


p p # p 

p p
p

pp p p 
pp

2  
pA(*(5-p,)B3p

p
p

 p
p p!Cp
&p 
p p p
p!p

D
 p 
p
pp
&
Ep
- p 
p
pp
p
p p
p p
 p pp 
p pp67p

p

 p
p

 p
p pp!p

p pp p p


$p p
p

DEp p
p

p 
p 
D
Ep
 p p67p

p 
p

p
ppp p

$ p
p
p p
 p

p1p 
Fp
p0:pp


F

pp p

u 
*p
ppp
p$
p
ppA(*(5-p,)B3p p pp
 
p p

$
p


pp 
p 

7ppp

 pp 

p

$ p
ppp
p pp p
p p p 
p
 p
9 p p


p

p p p 

pp$
?
p p
 p
 $ 

pp p p
p 
 
 p
p
pp
p
 p p p


p
p p
pp 
pp

u  


   

= 
    
 
    
     

U        U 
      
U   
 
U      
U      
U    

Ñ 

 
 
( p 
p
 p 
p pp
p
 pppp 
p p


 pp p
pp

p
p

p
 pp4+)pppp
p p
p 
 p
$p 
p p
p 
 pA3pp
p
p
ppp

pp


p
*pp p p p p 

pp 

p p
p 
p ?

p
p
 


pp
p 
pp 

p

 pp pp
$
p 
$ 

p
p p
p p

V