Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de creativitate la limba şi literatura română

Numele, prenumele: ___________________________________________

Alcătuieşte o întîmplare haioasă în baza desenului de mai sus (pe care l-ai colorat)

Titlul: ______________________________________________________

Introducerea: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cuprins: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Încheiere: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Subliniaţi verbele cu o linie, adjectivele cu o linie văluroasă, pronumele încercuiţi-le,
substantivele cu două liniuţe. Succes!