Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru la limba şi literatura română

Numele, prenumele:_____________________________________________

Argumentaţi conform algoritmului învăţat (manualul şcolar pag. 122) afirmaţia


„Copilărie – năzbîtii, aventuri, jocuri, distracţii fără de griji”

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________