Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru la limba şi literatura română

Numele, prenumele ________________________________________

1. Alcătuieşte cuvinte – însuşiri (ce fel de?) despre cîine:

C - _____________________________________________________________________;

D- _____________________________________________________________________;

R-______________________________________________________________________;

A-______________________________________________________________________;

N-______________________________________________________________________;

O-______________________________________________________________________.

2. Desparte în silabe:

Cuşcă - __________________________ colibă - ________________________

Cîine - ___________________________ oase- _________________________

Coadă - __________________________ blană - ________________________

Căţeluş - _________________________ lătrare - ________________________