Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE ACTIVITATE

Vârsta: Grupa mare


Educator: Botnari Doina

Grădinița: “Soarele”

Data: 26.03.2020

Domeniul de activitate: Eu, familia și societatea

Dimensiune: Dezvoltarea personală

Tema săptămânii: “Transportul terestru”

Tema proiectului: “Primăvară bine ai venit”

Tema activității: „Trenuțul vesel”

Scopul activității:

-Familiarizarea copiilor cu trenul, cu părțile lui principale și cu unele funcții ale acetora;

-Reactualizarea unor reguli de securitate și de comportare în tren în timpul călătoriei.

Durata: 30 min

Unități de competență:

1.3 Confecționarea unor obiecte, apreciind unicitatea și valoarea lor.


Obiective operționale:

Cognitive:
 Să cunoască trenul și aspectele specifice ale acestuia;
 Să cunoască și să înțeleagă modul de deplasare specific trenului;

Socio-afective:

 Să cunoască utilitatea mijloacelor de transport pentru om și activitatea sa;


 Să-și lărgească aria de cunpaștere prin acumularea de date noi despre mijloacele de transport;

Psiho-motorii:

- Săse încadreze cu interes la activitatea propusă de educator.

Metode și procedee: conversația, observarea, explicația, demonstrația, problematizarea, exercițiul.

Mijloace didactice: un tren cu vagoane, imagini cu mijloace de transport feroviar, machetă reprezentând o gară și căi ferate, siluete
de călători.

Forme de organizare: frontală, individuală, grup, în perechi


SCENARIUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Nr SECVENŢELE Ob CONŢINUTUL INSTRUCTIV- Strategia didactică


crt ACTIVITĂŢII Op EDUCATIV
Metode şi Mijloace Forme de EVALUARE
DIDACTICE
procedee didactice
organizare

1. Moment organizatoric Asigurarea condiţiilor optime pentru


desfăşurarea activităţii:
Capacitatea copiilor de
a se organiza, de a
Explicația Material menține atmosfera de
 aerisirea sălii de grupă; didactic ordine și disciplină
frontal
 aranjarea mobilierului;

 pregătirea materialului
necesar desfăşurării
activităţii.

2. Verificarea obligațiilor - Se va purta o scurtă conversație


anterioare despre trenuri și stațiile feroviare.
Conversaţia Planșe Frontal
Cine cunoaște acest transport?
Grup
- Unde staționează trenul?

-Cum trebuie să ne comportăm în


timpul călătoriei? Conversația

Copiii răspund: Explicație


-Acesta este transport terestru frontal
deoarece se deplasează pe pamânt, pe
căi ferate. discuții imagini Capacitatea copiilor de
a răspunde la întrebări.
-El staționează în gara de trenuri.
-În timpul călătoriei trebuie să fim
liniștiți și să vorbim frumos, dar mai
întîi de toate trebuie să nu părăsim
locul .

3. Prezentarea, Voi arăta copiilor un trenuț jucărie și .


explicarea şi ei vor trebui să recunoască
valorizarea noilor transportul și să povestească ce Imagini Frontal
conținuturi cunosc despre el. Moment Capacitatea de a
surpriză recepta un mesaj oral
O1

3.1.introducerea în Copii, am o surpriză penrtru voi, Observația trenuț cu frontal


O2
temă astăzi vom merge într-o excursie cu vagoane
trenul și vom staționa la gara
feroviară unde sunt mai multe trenuri.

Conversaţia gara
3.2.anunțarea temei și Introducerea în activitate se va Stimularea interesului
a obiectivelor realiza printr-un dialog cu
conducătorul trenului, urmărindu-se grup
să se precizeze scopul activității și
O3
obiectivele pe înțelesul copiilor.
3.3.explicarea și Apoi voi alege metoda dezlegare de
demostrarea temei ghicitori și copiii vor ghici despre ce
transport este vorba. ghicitoarea

“Pe lungi fire argintii Conversaţia frontal

Printre dealuri și cîmpii observația Aprecierea


răspunsurilor copiilor
Vino iară și ne du

Și ne cântă tu, tu, tu.”

Vom realiza o scurtă conversație Observaţia


despre ceea ce au văzut la gară.

Etape de lucru: Conersația


Copiii: grup

O4 - ascultă cu atenție conducătorul.

-adresează întrebări conducătorului. Explicația Fișe de lucru


-îndeplinesc însărcinările de la
fiecare centru.
frontal
Pe tot parcursul desfășurării
activității voi urmări și îndruma
activitatea copiilor oferindu-le suport
Conversația
și informații suplimentare.
3.4 dirijarea activității
de învățare Teren, sala
Copiii, haide-ti mai întîi de toate să
organizăm un joc. Jocul se numește
“Ghicește numărul.”
Mă gândesc la un număr între 0 și Joc dinamic în perechi Capacitatea de a
10”. Următorul încercă să ghicească aprecia efortul depus în
numărul și dacă nu ghicește primul îi realizarea sarcinii
dă indicii de genul „mai mare” sau
„mai mic”, până numărul este ghicit
și primul spune: AI GHICIT! Individual

Voi anunța sarcinile pentru fiecare


centru astfel încît activitatea se
numește „Trenulețul veseliei „și
copiii trebuie să lipească și să numere Capacitatea copiilor de
vagoanele trenuțului. a îndeplini însărcinările

Centrul Artă: Conversația Vagoane grup


numerotate
3.5.realizarea O5 Vor primi fișe de lucru cu
din carton,
independentă a temei însărcinarea să lipească în spatele
lipici, foarfece
de către copii locomotivei vagoane care au pe ele Exerciţiul
cifre de la 1-3.
frontal
Centrul Blocuri și Construcții:

Vor trebui cu ajutorul unor cutii să


construiască o gară(cutiile trebuie
poziționate corect deoarece au Cutii Capacitatea copiilor de
desenate pe ele ferestre, uși și a fi apreciați
3.6prezentarea, acoperiș. frontal
explicarea, Explicația
demonstrarea de către
educator a acțiunii
specifice

Conversația
Educatoarea le propune copiilor să
amplaseze trenuțele obținute pe o
machetă astfel: trenuțele mai scurte
mai în față pe prima linie ferată, iar Discuții Machete,
cele mai lungi pe ultima linie ferată,
iar cele mjilocii în mijloc. trenurile

Se face aprecierea activității general


apoi individual oferindu-le copiilor
sfaturi și sugestii.

4. Încheierea activităţii Voi realiza o scurtă recapitulare a Aprecieri Capacitatea copiilor de


activității şi voi face aprecieri verbale a răspunde la întrebări
referitoare la comportamentul lor în trenuțele frontal
timpul activităţii şi a modului de individual
realizare a sarcinii de lucru. conversaţia Aprecieri verbale

Fișă de lucru
Centrul Arta
Domeniul de activitate: Dezvoltarea personală

NUME, PRENUME___________________Data: 25.03.2020

Lipiți în spatele locomotivei vagoanele care au pe ele cifrele de la 1-3.

1 2 3 1 2 3

1 3
2

Fișă de lucru
Centru Blocuri și Construcții
Domeniul de activitate: Dezvoltarea personală

Nume, prenume____________________ Data: 25.03.2020

Contruiți cu ajutorul cutiilor o gară. Aranjați cutiile corect deoarece au desenate pe ele ferestre, uși și acoperiș.