Sunteți pe pagina 1din 5

Profesor : Petică Alice

Colegiul Național de Arte ”Dinu Lipatti”– Bucureşti

PROIECT DIDACTIC

OBIECTUL: Pian principal


ELEV:
CLASA: a VII-a
DATA: 30.05.2018
TIPUL DE LECŢIE: Mixt

SUBIECTUL LECŢIEI:
 Gama La major, mers paralel, mers contrar, arpegii mici, arpegii mari, acorduri, octave
 J.S. Bach – Invențiune la 3 voci nr.4 în re minor
 J. Haydn – Sonata Hob XVI:27 în Sol major, p I
 F. Chopin – Studiu op.10, nr.9 în fa minor

SCOPUL LECŢIEI:
 Dezvoltarea simţului melodic, ritmic şi armonic;
 Urmărirea sensului muzical propus prin utilizarea unei dinamici adecvate;
 Realizarea abilităţilor tehnice.

OBIECTIVE GENERALE:
 Respectarea textului muzical;
 Controlul asupra sunetului;
 Realizarea corectă din punct de vedere muzical al formei .

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Realizarea unei frazări corecte şi a unei articulări bine definite a secţiunilor
muzicale de mare întindere;
 Obţinerea preciziei şi egalităţii ritmice.

METODE DIDACTICE:
 Metoda conversaţiei, a demonstraţiei, a comparaţiei, a explicaţiei, a exerciţiului;
 Stimularea gândirii.

MATERIAL DIDACTIC :
 J.S. Bach – Invențiune la 3 voci nr.4 în re minor
 J. Haydn – Sonata Hob XVI:27 în Sol major, pI
 F. Chopin – Studiu op.10, nr.9 în fa minor
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

EVENIMENT DIDACTIC

MOMENT ORGANIZATORIC:
 Scurtă conversaţie introductivă care să pregătească atmosfera de desfăşurare a
lecţiei;
 Aşezarea la pian, captarea atenţiei elevului spre instrument şi spre ceea ce are de
executat.
6 minute

F. Chopin – Studiu op.10, nr.9 în fa minor- 10 minute

REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR ÎNSUŞITE ANTERIOR:


Acţiunea profesorului:
 Ascultarea lucrării în tempo, fără partitură.
Acţiunea elevului:
 Interpretarea lucrării.
Metode: Exerciţiul.

PREZENTAREA CONŢINUTULUI, A SARCINILOR DE ÎNVĂŢARE ŞI ACTUALIZARE:


Acţiunea profesorului:
 se explică problematica tehnicii, se poartă discuţii despre modurile de atac
utilizate, despre diferenţierea planurilor melodice şi realizarea unui atac precis.
 se urmărește rezolvarea egalității șaisprezecimilor și realizarea unei linii
cursive.

Acţiunea elevului:
 Aplicarea şi executarea noilor cunoştinţe.
Metode: Exerciţiul, demonstraţia, explicaţia.

OBŢINEREA PERFORMANŢEI:
Acţiunea profesorului:
 se urmăreşte diversitatea în sarcinile celor două mâini: realizarea egalităţii şi a preciziei
ritmice, conducerea logică a structurii melodico-armonice; la sfârşitul predării elevul va
putea să aibă un atac specific pentru interpretarea studiilor cu rigurozitate ritmică şi
sunet specific.
Acţiunea elevului:
 Ascultarea soluţiilor şi aplicarea lor în interpretare, întrebarea şi repetiţia.
Metode: Conversaţia, exerciţiul, demonstraţia.
EVALUAREA:
Acţiunea profesorului:

2
 Se cere elevului să formuleze concluzii în legătură cu noile elemente studiate şi să
precizeze gradul de înţelegere a acestora.
Acţiunea elevului:
 Ascultarea şi raspunsul.
Metode: Conversaţia.

ASIGURAREA FEED-BACK-ULUI:
Acţiunea profesorului:
 Se recapitulează noţiunile însuşite pe parcursul lecţiei; elevul va interpreta lucrarea
cu toate obiectivele atinse.
 Se dau indicaţii asupra studiului individual.
Acţiunea elevului:
 Repetarea.
Metode: Conversaţia şi explicaţia.

J.S. Bach – Invențiune la 3 voci nr.4 în re minor – 17 minute

REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR ÎNSUŞITE ANTERIOR:


Acţiunea profesorului:
 Ascultarea lucrării în tempo, fără partitură.
Acţiunea elevului:
 Interpretarea lucrării.
Metode: Exerciţiul.

PREZENTAREA CONŢINUTULUI, A SARCINILOR DE ÎNVĂŢARE ŞI ACTUALIZARE:


Acţiunea profesorului:
 se explică problematica expresiei, se poartă discuţii despre stil (ordonarea
specifică a materialului sonor cu o sobrietate de mijloace şi rigurozitate ritmică),
despre diferen-ţierea planurilor melodice, respectiv a liniilor melodice şi realizarea
unui atac precis.
Acţiunea elevului:
 Aplicarea şi executarea noilor cunoştinţe.
Metode: Exerciţiul, demonstraţia, explicaţia.

OBŢINEREA PERFORMANŢEI:
Acţiunea profesorului:
 se urmăreşte realizarea unei frazări corespunzătoare; la sfârşitul predării elevul va
putea să aibă un tuşeu specific pentru interpretarea lucrărilor preclasice, rigurozitate
ritmică şi sunet specific.

Acţiunea elevului:
 Ascultarea soluţiilor şi aplicarea lor în interpretare, întrebarea şi repetiţia.
Metode: Conversaţia, exerciţiul, demonstraţia.

EVALUAREA:
Acţiunea profesorului:
3
 Se cere elevului să formuleze concluzii în legătură cu noile elemente studiate şi să
precizeze gradul de înţelegere a acestora.
Acţiunea elevului:
 Ascultarea şi raspunsul.
Metode: Conversaţia.

ASIGURAREA FEED-BACK-ULUI :
Acţiunea profesorului:
 Se recapitulează noţiunile însuşite pe parcursul lecţiei; elevul va interpreta lucrarea cu
toate obiectivele atinse.
 Se dau indicaţii asupra studiului individual; Elevul va trebui să realizeze piesa corect
din punct de vedere dinamic, cu diferenţierea diferitelor planuri sonore.
Acţiunea elevului:
 Repetarea
Metode: Conversaţia şi explicaţia.

J. Haydn – Sonata Hob XVI:27 în Sol major, p I 17 minute

REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR ÎNSUŞITE ANTERIOR:


Acţiunea profesorului:
 Ascultarea lucrării în tempo, fără partitură.
Acţiunea elevului:
 Interpretarea lucrării.
Metode: Exerciţiul.

PREZENTAREA CONŢINUTULUI, A SARCINILOR DE ÎNVĂŢARE ŞI ACTUALIZARE:


Acţiunea profesorului:
 Se insistă asupra problemelor legate de expresie, asupra stilului şi asupra
modalităţilor de frazare specifice muzicii clasice, precum şi asupra problemelor
tehnice.
Acţiunea elevului:
 Aplicarea şi executarea noilor cunoştinţe.
Metode: Exerciţiul, demonstraţia, explicaţia.

OBŢINEREA PERFORMANŢEI:
Acţiunea profesorului:
 Se urmăreşte realizarea unei frazări corespunzătoare, diferenţierea planurilor sonore,
realizarea formei de sonată printr-o bună articulare a secţiunilor din care este alcătuită.
Acţiunea elevului:
 Ascultarea soluţiilor şi aplicarea lor în interpretare, întrebarea şi repetiţia.
Metode: Conversaţia, exerciţiul, demonstraţia.

EVALUAREA:
Acţiunea profesorului:

4
 Se cere elevului să formuleze întrebări în legătură cu noile elemente studiate şi să
precizeze gradul de înţelegere a acestora.
Acţiunea elevului:
 Ascultarea şi întrebarea.
Metode: Conversaţia.

ASIGURAREA FEED-BACK-ULUI:
Acţiunea profesorului:
 Recapitularea datelor noi însuşite pe parcursul lecţiei: interpretarea lucrării cu toate
obiectivele atinse.
 Se dau indicaţii asupra studiului individual: realizarea problemelor de tempo şi
dinamică.
Acţiunea elevului:
 Repetarea.
Metode: Conversaţia şi explicaţia.