Sunteți pe pagina 1din 3

Slide 1 Urbanismul în oraşul Gherla

Slide 2
Foto
Slide 3
Introducere
O tendinţă a ambianţei europene a secolelor XVII – XVIII poate fi surprinsă prin însăşi
apariţia oraşului Gherla, unicul oraş fondat în Transilvania în secolul al XVIII-lea după un plan
prestabilit.
Apariţia oraşului Gherla se leagă de aşezarea armenilor care au pătruns la sfârşitul
secolului XVII în Transilvania cu acceptul principelui Mihai Appaffy, în urma persecuţiilor din
Moldova cauzate de implicarea acestora în conspiraţiile împotriva lui Duca Vodă. În urma
înnăbuşirii revoltei lui Hâncu se produce cel mai mare exod armenesc din Moldova spre
Transilvania. Pătrunzând sub forma a trei coloane prin trecătorile peste Carpaţi, ei s-au stability
în apropierea graniţelor însă grupuri din fiecare coloană au pătruns şi mai adânc în Transilvania
unele ajungând în spaţiul actualului oraş Gherla.
Slide 4
Planul prestabilit
În ciuda spuselor unor tradiţii conform cărora planul prestabilit al aşezării armene ar fi
adus din Cetatea Eternă de către episcopul Oxendius Vărzărescu şi ar fi fost întocmit de un
inginer pe nume Alexe, cercetările infirmă aceste afirmaţii dar rămâne o certitudine faptul că
aşezarea comunităţii armene a fost organizată printr-un pln prestabilit c ear fi mai degrabă de
provenienţă vieneză.
O particularitate important este reprezentată de modul dobândirii teritoriului viitorului
oraş. În urma devastării cetăţii, comunitatea armeană semnează la Sibiu, în anul 1736, un
contract de ,,zălogire” pe nouă ani cu fiscul imperial.
Slide 5
Începuturile dezvoltării oraşului
Edificarea oraşului în forma actual începe în primul sfert al sec. al XVIII-lea, în jurul
bisericii lui Solomon, zona aceasta fiind edificată mai degrabă în lipsa unui plan prestabilit,
aspect indicat de neregularităţile existente în jurul bisericii.
Konrad Hammer realizează în anul 1750 un plan ce nu prezintă diferenţe majore de
situaţia actual iar conform acestui plan, teritoriul a fost parcelat ţinându-se cont de cei ,,100” de
florin caselor fiindu-le anexate şi parcele de pământ în scop agrar.
Slide 6
Elemente urbane
Piaţa centrală
Piaţa este un element expresiv al barocului şi iniţial avea forma pătrată şi era dominată pe
frontal sudic de un ansamblu ce cuprindea biserica Sfânta Treime înconjurată de galerii
comerciale. foto
Regularizarea Someşului Mic
Formarea parcului
Modul organizat de ocupare a terenurilor şi tipurile de locuinţe(formă dreptunghiulară
12x20 m, în formă de L sau U) foto
Slide 7
Gherla – oraş baroc
Evoluţia acestui oraş se suprapune cu pătrunderea barocului în Transilvania, motiv pentru
care barocul îşi pune amprenta în mod clar şi pregnant asupra oraşului. Trecem în revistă
principalele edificii reprezentative :
Biserica lui ,,Solomon”
Biserica ,,Sfînta Treime”
Mănăstirea Franciscană
Galeriile comerciale şi primăria veche (demolate)
Cetatea Martinuzzi(astăzi Penitenciarul)
Slide 8
Evoluţia urbanistică a oraşului într-un ritm impresionant a stat în strânsă legătură cu
evoluţia economic motiv pentru care din a doua jumătate a secolului XIX concomitant cu
declinul economic al oraşului a avut loc şi încetinirea ritmului construcţiilor, îşi face apariţia
tendinţe ale Renaşterii(racordarea caselor la o cornişă) dar aici spre deosebire de alte cazuri,
locuinţele vechi sunt păstrate în forma iniţială.
Situaţia economică modestă a oraşului a fost însă hotărâtoare pentru evoluţia
urbanistică(un factor negativ pentru negoţul comunităţii a fost şi apariţia căii ferate) astăzi
Gherla prezentându-se ca o ,,rezervaţie de arhitectură eminamente barocă”.