Sunteți pe pagina 1din 1

Care sunt nivelurile de limba Engleză şi cum te autoevaluezi ?

Conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbaje, există 6 niveluri de limba
Engleză care se încadrează în 3 categorii diferite de cunoştinţe: începător (A1 şi A2), intermediar (B1 şi B2)
şi avansat (C1 şi C2). Să ştii unde te încadrezi este foarte important şi îţi vine de folos în multe situaţii: te
poţi autoevalua atunci când te pregăteşti de un interviu sau un examen şi totodată poţi să îţi alegi cea mai
bună metodă de studiu, deoarece ceea ce i se potriveşte unui începător A1 ar putea să nu fie cea mai
potrivită metodă de învăţare pentru un intermediar avansat B2. Că să înţelegi mai bine unde te situezi,
fiecare nivel are o scurtă descriere a ceea ce vorbitorul poate să facă.

Nivelul A1 Începător.

Poate înţelege expresii familiare şi cunoaşte cuvinte uzuale, de bază, ce răspund la nevoi concrete. Poate
participa într-o conversaţie atâta vreme cât interlocutorul vorbeşte rar şi clar, şi totodată se poate descrie pe
sine la un nivel de bază: unde locuieşte, ce pasiuni are, ce oameni cunoaşte, etc.

Nivelul A2 Elementar.

Poate înţelege şi forma propoziţii compuse din cuvinte utilizate frecvent ce descriu arii concrete, de
relevanţă imediată (sarcini de lucru, cumpărături, informaţii personale şi despre familie, date geografice
locale). Totodată, poate lua parte la conversaţii care dezbat subiecte de rutină şi ce includ schimburi de
informaţii familiare şi poate descrie în termeni simpli trecutul său sau nevoile imediate.

Nivelul B1 Intermediar.

Poate înţelege ideile principale din informaţii standard despre subiecte familiare precum aspecte de la locul
de muncă, de la şcoală sau din alte activităţi din timpul liber. Se poate descurca cu cele mai multe situaţii
care pot apărea atunci când călătoreşte într-o ţară vorbitoare a respectivei limbi şi poate produce/redacta
texte simple, coerente pe teme familiare sau de interes personal. Poate descrie experienţe, evenimente, vise,
dorinţe şi ambiţii şi poate oferi pe scurt argumentări pentru opinii sau planuri personale.

Nivelul B2 Intermediar Avansat.

Poate înţelege ideile principale atât din texte pe teme familiare cât şi abstracte şi pricepe majoritatea
aspectelor tehnice discutate în domeniul său de specializare. Deţine un grad de fluenţă şi spontaneitate care
îi permite cel mai adesea să converseze cu vorbitori nativi fără ajutorul unei a treia persoane şi reuşeşte
totodată să producă texte clare pe o varietate de teme precum şi să argumenteze pentru şi împotriva unui
punct de vedere.

Nivelul C1 Avansat.

Poate înţelege texte lungi, dificile şi aspectele implicite, nu doar explicite ale comunicării scrise. Se poate
exprima fluent şi spontan fără a ezita foarte mult pentru a-şi găsi cuvintele. Deţine flexibilitatea limbajului
pe care o foloseşte în sarcini sociale, academice sau profesionale şi poate redacta texte coerente, clare, pe
subiecte complexe, arătând o bună utilizare a conectorilor în redactare şi structurare.

Nivelul C2 Avansat Expert.

Poate înţelege cu uşurinţă orice aude sau citeşte, poate sintetiza informaţii din diferite surse scrise sau orale
şi poate susţine argumente competente într-o prezentare. Se poate exprima spontan şi foarte fluent, fiind
capabil să diferenţieze între nuanţe fine în conversaţii complexe.