Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ”HIPPOCRATE” FOCȘANI

Nr. .........../......................

ADEVERINȚĂ

Doamnei Olaru (Cămăruță) G. Nela, având funcția didactică de Institutor,


specialitatea de Asistent medical generalist, încadrată la Școala Postliceală Sanitară
”Hippocrate” Focșani, cu o vechime în învățământ de .................., la 1 septembrie 2018, în
baza cererii de recunaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile acumulate
în perioada 01.09.............– 31.08.............., înregistrată la școala cu nr. 1758 / 14.09.2018,
Comisia de evaluare, constituită prin Decizia nr.............../................., în conformitate cu
OMECTS nr. 5562/7.10.2011, i-a acordat un număr de 90 de credite profesionale
transferabile.

Director,

Prof.dr. Cristina Mirela Nedelcu

Semnătura
(Ștampila)